Menyknapp

Prosjekter

Mulighetsstudie på Hovden

Trollvegg og Prosjekthuset har jobbet med et spennende mulighetsstudie på Hovden

Villa Jacobsen

Sentrumsveien 34

Innholdsrik sentrumsbygg med både skole, omsorgsboliger og selveierleiligheter

Dalane bussanlegg - Kristiansand

Anlegget består av 150 bussoppstillingsplasser, tilhørende kontorer, vaskehaller for inn- og utvendig rengjøring, verkstedhall, møterom og garderober.

Uenes idrettshall

Flekkefjord kommunens største flerbruksanlegg er under planlegging!

Blom - Bakke Brygge

Leilighetsprosjekt med uteareal, lekeplass, strandpromenade, båtplasser og offentlig strandpromenade

Sparebanken Sør Amfi Grimstad

Flerbrukshall

Fløy rulleskiløype

Markedsføring med film gav sponsormillioner

Skumring

Velodromen i Sola

Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

6-avdelings barnehage og et ressurssenter for barn med spesielle behov

Homborsund Nærmiljøsenter

Rundingen Lund

Studentbyen på Lund Torv

Armeringsfabrikk i Larvik

Villa Nørseth

Villa Høy

Stilren villa i nytt boligområde

Hytte Broch - Flekkerøy

Bygging av utestue og oppgradering av uteareal på eksisterende hytte i Kristiansand kommune

Visjon for byutvikling i Kristiansandsregionen

Hovden - detaljregulering

Regulering av fritidsbebyggelse og turistformål på Hovden

Kvanneslandet - regulering av hytteområde

Hytteområde i Blindleia med store naturkvaliteter

Villa Sortland

Bolig utformet som to "svevende" trekasser forbundet med en bro/glassgang

O2 Drom Ski- og sykkelsenter

Kombinasjonsbygg med langrennsløyper, velodrom og terrengsykkelbane

Parkeringsanlegg under Torget

Nytt parkeringsanlegg under Torget i Kristiansand

Dvergsnes - bebyggelsesplan

Bebyggelse organisert rundt et sentralt hage- og gatetun som alle boligene har visuell kontakt til.

Sørskauen - regulering

Nytt boligområde med store stedegne naturkvaliteter

Mulighetsstudie Bredalsholmen

Strategi for utvikling av sentrumsnær holme som har store verdier knyttet til kulturhistorie og sjønært friluftsliv.

Ny Hellesund - konferansesenter

Feriesenter bestående av selveier leiligheter og tilhørende konferansesenter og restaurant

Mulighetsstudie på Hunsøya

Plan for å knytte Vennesla sentrum tettere til Otra og Hunsøya

Amalienborg Aveny

5 leilighetsbygg med friskt og levende uttrykk

Urbanisering av sjøfronten i Kristiansund

Regulering av et sentralt industriområde i Kristiansund til bolig- og næringsformål

Tunballen

Kombinert forretnings- og leilighetsbygg som danner knutepunkt på Nodelandsheia

Oddeskogen barnehage

4 avdelings barnehage bestående av repeterende saltaksvolumer, oppsplittet av gjennomgående glassgårder.

Vennesla VGS - Tilbygg

Tilbygg til Vennesla videregående skole, som i materialbruk og form tilpasser seg eksisterende skolebygg

Tangen Brygge

Etasjebygg med fasader som spiller på kontraster i overflater og materialitet

Hellinga

4 etasjebygg med luftige leiligheter og karakteristiske fasader

Skolegården, Grimstad

Leilighetsprosjekt i sentrum av Grimstad

Mandal Videregående Skole

Et "lett" studietorg i glass/metall forbinder ulike tyngre bygninger i mur/tegl/betong

Villa Hasund

Miljørettet familiebolig med solcellepanel

Lauvåsen - 7 eneboliger

7 eneboliger i rekke med spill mellom myke/harde former og lys/mørk fargebruk

Lauvåsen - 4 eneboliger

Fire boliger, der foldede vegger og tak fanger lyset og skaper usjenerte og solfylte uterom

Villa Befus

Energieffektiv og eksperimentell enebolig, tegnet for og av arkitekten (Mike)

Mulighetsstudie i Hollenderbyen

Kristiansand Tennisklubb

Klubbhus i Kristiansand Tennisklubb

Paviljong på Fiskebrygga i Flekkefjord

Justneshalvøya - reguleringsplan

Reguleringsplan med fokus på boliger som utnytter beliggenheten og solforholdene, med klar struktur som forholder seg til landskapet.

Torridal skole

Barneskole

Mulighetsstudie - Odderøya museumshavn, Kristiansand

Hvordan aktivisere havna i større grad gjennom arkitektur og design?

Dagsturhytte i Jegersberg

Ombygging av fagskolen på Kjøita

Lindesnes Ungdomsskole

Renovering

The new Miles2Smiles Centre

Barne- og oppvekstsenter i slummen i Kampala

Stuenes Skole

Oppvekstsenter, Arendal. Idéforslag.

Lumber som fremtidens bydel

Pilotprosjekt og utstillingsvindu for klimavennlig byutvikling

366 days - 366 stories

Structure based on the idea that it will change over time, and make a meaningful impact to the city and to the resident.