Menyknapp

Uenes idrettshall

HVOR: UENES, FLEKKEFJORD 
ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPDRAGSGIVER: FLEKKEFJORD KOMMUNE
TYPE: FLERBRUKSHALL

Prosjektets mål var å kunne tilby fullverdige baner til mange idretter på en forholdsvis liten tomt. Kommunen hadde stort behov for ny idrettshall, da det ikke var bygd ny siden midten av 1900-tallet. Flerbrukshallen inneholder blant annet arealer til håndball, fotball, turn, treningsrom, squash, multisal, egen klatrevegg m.m. Anlegget har et samlet areal på mellom 9.000 og 11.000 m2. En av utfordringene med prosjektet var å tilpasse seg terrenget, hvor det var rundt 8 meter høydeforskjell på tomten. Det var også viktig å ivareta utsikten til den fantastiske fjorden, med f.eks å legge oppholdsrom til utsiktspunktene. Trollvegg har også jobbet med utomhusanlegg for området.

Vi bidro også med interiørarkitektur, hvor det var fokus på å ivareta behovet fra mange ulike brukere. Det var her spesielt viktig å delta på brukermøter og lage en god brukeranalyse. Vi bisto med vår kompetanse på anbudsbeskrivelsen og tippemiddelsøknader. Her var det viktig at alle arealer tilfredstilte kravene til tippemidler. Valg av materialer og overflater var spesielt viktig med tanke på slitasje, vedlikehold, tippemidler og tilgjengelighet. 

Forrige prosjekt Neste prosjekt