Menyknapp

Uenes idrettshall

HVOR: UENES, FLEKKEFJORD 
ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPDRAGSGIVER: FLEKKEFJORD KOMMUNE
TYPE: SKISSEPROSJEKT

Flerbrukshallen vil blant annet inneholde arealer til håndball, fortball, turn, treningsrom, squash, multisal, egen klatrevegg m.m. Anlegget vil få et samlet areal på mellom 9.000 og 11.000 m2. Trollvegg jobber også med utomhusanlegg for området.

Anlegget vil ligge nesten vegg i vegg med eksiserende idrettshall og svømmehall på Uenes. Kommunen forventer å kunne sette spaden i jorden allerede til høsten og ferdigstillelse i løpet av 2019. 

Dette er et pågående prosjekt og vi jobber fortsatt med utforming, materialbruk og tekniske løsninger for hallen.  

Forrige prosjekt Neste prosjekt