Menyknapp

Nygård Skole

År 2020

Sted Tangvall, Kristiansand Kommune

Type Barneskole

Kunde PK Entreprenør AS

Status Ferdigstilt

Prosjektet består av et nybygg på 2 etasjer og loft, og en renovering og oppgradering av eksisterende kompetanseavdeling. Nybygget er koblet til eksisterende bygg med en åpen inngangssone i glass. Nybygget har karakteristisk frontparti med en stor skoleklokke, utstrakt bruk av tre og fargespill i fasaden. Det er valgt saltaksform som harmonerer med gamle Nygård skole. Et mål med prosjektet var å etablere et inviterende inngangsparti og ny vertikalforbindelse, samt å tilføre et nytt tilbygg med fokus på rause klasserom og en rasjonell og robust konstruksjon. Nybygget inneholder 5 store klasserom, 6 grupperom, toaletter og personalrom i 1. etasje og kontorlokaler for administrasjonen i 2. etasje, og teknisk rom på loft. Andre etasje og loft er utført som trekonstruksjon.Innvendige overflater ble i stor grad utført i tre på grunn av inneklima, romlig opplevelse, og et varig/robust inventar. Prosjektet ble utført som passivhus med solceller på tak.

large
staaende
staaende
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt