Menyknapp

Tananger havneområde

År 2019

Sted Tanager, Stavanger

Type Idekonkurranse

Byliv avhenger av tre ting; funksjoner, aktiv mobilitet og stedets identitet. Skal man oppnå et attraktivt område hvor mennesker samles og ferdes, må man legge til rette for en funksjonsmiks av blant annet boliger, kulturtilbud, handel, og offentlig funksjoner. Det er samspillet mellom de ulike kvalitetene i sentrum som sammen bidrar til et attraktivt sted for de som bor der. Viktige målpunkt spredt rundt i sentrumsområdet skaper liv og synergieffekter i områdene de er plassert i. Aksene mellom målpunkt blir attraktive ferdelsårer. I tillegg til gode handelsmuligheter kreves det tilstrekkelig mengde sentrumsnære boliger for å danne grunnlag for et rikt byliv. For å skape interessante bymiljø som oppleves som attraktive å ferdes i, bør også sentrum være kompakt, med flere mulige tilbud av varierende art.

Konkurranseforslaget vårt var å skape et samlet sentrum som binder sammen dagens næring i Skibemannsveien med Torkelsparken, busstopp langs ringveien og Tananger Havn. Med dette vil man dermed introdusere urbane områder til Tananger og tilføre kvalitetene av en liten by. Men byer, og særlig bykjerner, får ofte deres største kvalitet fra hvordan de er selvgrodde. Bygget trinn for trinn over mange tiår. Vi har sett til mindre kystbyer og deres tetthet og koblet dette sammen med historiske kvaliteter i Tananger. Sammen danner det et prinsipp om at tetthet og variasjon av rom, aktiviteter, opplevelser og funksjoner også kan skapes i et nytt område, om man binder dem sammen med eksisterende kvaliteter.

 

Forrige prosjekt Neste prosjekt