Menyknapp

Eilert Sundt VGS

År 2021

Sted Farsund

Type Videregående skole

Rolle Detaljprosjektering, interiørarkitektur og ansvarlig søker

Kunde Vest- Agder Fylkeskommune

Eilert Sundt videregående skole ligger sentralt midt i Farsund sentrum. Byggene vil være en berikelse for sentrum av Farsund by og det er et prosjekt som er i et tett samspill med omgivelsene. Nybygget utgjør ca. 6000 m2, som gir et samlet totalt bruttoareal på ca. 11000 m2 for skolebygningene. Nybygget består av to bygg som sammenkobles via kulvert i bakken under Theis Lundgaards gate. For å frigi plass i skolebygget er det valgt å etablere et stort teknisk rom under Theis Lundegaards gate. Det blir åpen forbindelse på gateplan i Pengeveien mellom nybygget og eksisterende bygningsmasse (biblioteket/aula) og innglasset forbindelsesgang i nivået over. Begrensninger i tomtestørrelse og byggehøyde kombinert med Farsunds status som en av de historiske byer har lagt sterke føringer for utforming og størrelse på bygningsmassen. Det har vært svært utfordrende for utbygger å imøtekomme de ønskede målsettinger for bygget til arealer, funksjon, klimamål, bruk av tre og infrastruktur. Hovedideen i prosjektet har vært å videreutvikle Eilert Sundt videregående skoles karakter som byskole og tilpasse utvidelsen til eksisterende bystruktur. Det har vært et positivt samarbeid i prosjektet - med flere dialogmøter mellom prosjektets representanter, fylkeskonservator og plan- og miljøseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune - om bygg- og takutforming, byggehøyder, materialbruk, bruk av solceller på tak samt totalløsning av prosjektet. Representanter fra skolens elevråd har deltatt i brukermøtene og gitt sine innspill der.

Viktige fokusområder har vært utstrakt bruk av tre i bygget. Det er brukt utvendig kledning i tre, stendere i tre i innervegger og yttervegger i tre, innvendige overflater (gulv, skillevegger og himlingsplater) i tre og trebaserte produkter i størst mulig grad. Det er også høy grad av resirkuleringsandel på armeringsjern og konstruksjonsstål og lavkarbonbetong der dette har vært mulig. Byggtørking og byggoppvarming i byggeperioden har vært fossilfri. Prosjektet har en ambisiøs klimaambisjon hvor nivå er nZEB (nær nullenergi) som betyr at vektet levert energi for bygget ikke skal være høyere enn 35 kWh/m2 år, samt at det største nybygget utføres med skiferlignende solcellepanel på taket.

large
staaende
staaende
large
small
small
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt