Menyknapp

Vestre Havn

BAKGRUNN

Vestre Havn og Lagmannsholmen i er dag preget av et stort inngjerdet havneområde som benyttes til mottak og oppbevaring av kontainere, og til store arealer som benyttes til bil- og tungtransport. 

Mange er opptatt av hvordan denne siste indrefileten av Kristiansand skal forvaltes og utnyttes til beste for fellesskapet. De fleste er enige om at kontainerhavna bør flyttes ut av byen da den genererer mye tungtransport gjennom bykjernen og er en barriere som hindrer befolkningen tilgang til det vestvendte havnebassenget.

 


På eget initiativ og uten oppdragsgiver har Trollvegg laget en mulighetsstudie for området. Vi gjør dette først og fremst fordi vi ønsker å ta samfunnsansvar og bruke vår kunnskap til å sette fokus på verdibasert byutvikling. Vårt forslag vil være et av mange innspill for videre planlegging av området slik at politikere og planleggerne i kommunen kan stake ut en langsiktig kurs som har hele byens utvikling i fokus.

 

Viktige prinsipper for god byutvikling: 

1: La offentlige byrom og gode forbindelser for mye trafikanter være styrende for utformingen av byen

2: Designe for urbane og naturlige opplevelser for folk i alle samfunnslag og i alle aldre.

3: La størrelse og form på nye bygninger og ny samferdsel tilpasse seg den ønskede og planlagte aktiviteten i byen

Møteplass der hele befolkningen skal kunne føle eierskap og tilhørighet er viktige for den enkelte. Men slike kvaliteter vil også generere aktivitet til beste for byen og regionen vår. Man kan tenke seg badehus, akvarium, mathaller og andre næringsaktører her som kan forsterke Sørlandet som reise-destinasjon i nasjonal og internasjonal målestokk. Det sentrale parkområdet danner grunnlaget for utfomingen av resten av området, og høyder på bygningen skaleres ned mot dette sentrale området for å maksimere solkvalitetene her.

Målsetninger for prosjektet er å skape en bydel med vekt på inkludering, samvær og næring på nye måter; en bydel som GIR (dynamisk-by)  og som ikke bare som ER (passiv-by)

 

 

large
staaende
small
small
small
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt