Menyknapp

Tømmerstø Brygge

År 2021

Sted Tømmerstø, Kristiansand

Type Næringsbygg og fritidsbolig

Kunde Tømmerstø Brygge AS

Status Ferdigstilt

Tømmerstø brygge er et knutepunkt for båtfolk om sommeren, med dagligvare, iskiosk og restaurant. Bygget ligger helt ute på brygga, med utsikt mot Blindleia. Et eksisterende bygg på tomta har blitt erstattet med et nytt bygg med næringslokaler og fritidsbolig. I 1. etasje ligger næringsdelen av prosjektet, vendt mot sjøen og bryggekanten. I 2. etasje ligger en fritidsbolig som vender seg inn mot et privat uterom på baksiden av bygget. Bygget består av to langstrakte volumer som har smeltet sammen, og henvender seg mot sjøen. Volum og fasader er inspirert av tradisjonelle bruksbygg langs kysten, med saltak og grånende trefasader. Fasaden er utformet med et utenpåliggende sjikt med trespiler som skjermer fritidsboligen for innsyn, samtidig som det gir et vakkert lysspill, både inne i bygget om dagen, og sett utenfra om kvelden.

large
small
small
large
small
staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt