Menyknapp

Lumberhaven

Mulighetsstudie -  fra hav til hei

 

Trollvegg var med i en spennende mulighetsstudie for utvikling av Lumber. Området Lumber er tidligere kjent som en av de store mottakene for tømmer som kom ned fra de indre bygdene på Sørlandet. I tillegg har det vært både sagbruk og finerfabrikk i området. 

Vårt konsept bygger på områdets historie og identitet - som ble en viktig premiss for videre utvikling av området. Konseptet bygger videre på hvordan treindustrien kan videreføres i nye former. Gjennom omstrukturering av bygningvolumer, skapes nye og spennende rom mellom byggene. Prosjektet kobler seg på den eksisterende grønnstrukturen i området og blir et viktig bindeledd fra hav til hei. 

 

 

large
large
large
large
large
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt