Menyknapp

Hovden detaljregulering

GODKJENT PLAN: 2017

HVOR: HOVDEN SENTRUM OG ALPINBAKKEN, BYKLE KOMMUNE
ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPDRAGSGIVER: AS SÆTERSDALEN
TYPE: DETALJREGULERING

Privat detaljergulering av to områder sentralt på Hovden. Begge planene regulerer fritidsbebyggelse og turistformål.

Den ene retaljreguleringen for et område avsatt til fritidsbebyggelse like ved Hovden skisenter. Prosjektet består av en leilighetsblokk med spennende arkitektur og oppbrytning av volumer. Terrenget er krevende og våre digitale 3D modeller har vært sentrale i reguleringsprosessen for å prosjektere, visualisere og ikke minst kommunisere ideer og løsninger.  Forprosjekt er igangsatt

Den andre detaljreguleringen ligger like ved elva Otra som renner gjennom Hovden sentrum. Planen regulerer 75-80 fritidsboliger/ turistformål med tilhørende friområder. Hensikten med planen er å skape områder som kan gi unike muligheter for spennende arkitektur. Tomten er vendt mot elven og planløsningen er satt for å skape spennende overganger mellom grønt og urbant. Forprosjekt er igangsatt

large
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt