Menyknapp

Havlimyra skole

I perioden juli-september 2019 ble det i samarbeid mellom arkitekt, byggherre og brukere ved skolen utarbeidet et skisseprosjekt for utvidelse av Havlimyra skole. Bygget skulle ha lave kostnader for energi, drift og vedlikehold og skulle kunne utføres med bæresystem i massivtre/limtre. Tilbygget er dimensjonert for 15 arbeidsplasser og 180 elever.

Med utgangspunkt i vårt skisseprosjekt inngikk Kruse Smith og Kristiansand kommune i mai 2020 en utviklingsavtale om å utarbeide et for-/detaljprosjekt med kostnadskalkyle og forslag til målsum. I den videre prosjekterings- og byggefasen har byggeherre og entreprenør jobber sammen i "åpen-bok"- format, hvor entreprenør får dekket sine egne og underleverandørers kostnader (materialer +prosjektering og utførelseskostnader) og får et påslag på disse kostnadene. Byggherre og entreprenør fordeler besparelser og merkostnader slik at begge parter har et insitament til å samarbeide om å holde prosjektkostnaden nede. I samspillsfasen (forprosjekt/detaljfase) har det vært tett samarbeid mellom entreprenør, arkitekt og andre prosjekterende, med felles prosjekteringsverksted to dager i uken. Hele prosjektet er utført i KL-tre og limtrekontruksjoner, med stort fokus på bærekraft, drift, vedlikehold, samt gode og sunne arealer for elever og lærere.

large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt