Menyknapp

Sunne ansattrelasjoner og grønnere samhandling og prosjektering

Miljøhensyn har ligget som en viktig rammebetingelse helt siden oppstarten av Trollvegg Arkitektstudio. Vi ser det som viktig å ta vårt samfunnsansvar, både internt for våre ansatte, og eksternt ute på prosjekter. I 2023 har vi også blitt Miljøfyrtårn-seritifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. 

Vår miljøpolicy

Trollvegg Arkitektstudio AS skal være en arbeidsplass som inspirerer til kreativitet, samtidig som vi fremmer trivsel og trygghet. Vi ser våre ansatte som nøkkelfaktorene i våre leveranser, hvor vi ønsker å holde våre ansatte friske og fornøyde for langsiktige ansattrelasjoner, og faglig oppdatert for å holde Trollvegg-standard.   

 

Gjennom vårt arbeid er målet å skape gode steder, og etterlate oss positive fotspor. Trollvegg har et miljøledelsessystem med konkrete mål og tiltak for en bærekraftig drift som også omfatter de tjeneste og produktene vi leverer. Vi kan dokumentere kompetanse og erfaring gjennom våre prosjekter og har som mål å også påvirke oppdragsgivere slik at det settes ambisiøse miljømål i flest mulig oppdrag. Vi har fokus på å ha miljøriktig prosjektering tidlig i prosessen og til å sette miljømål i oppdragene. Vi jobber også bevisst for å redusere eget energiforbruk og tilhørende klimagassfotavtrykk, og etterlate oss et lavt utslipp fra persontransport. Der vi for eksempel ikke har behov for fysiske møter utenfor Kristiansand sentrum oppmuntrer vi til digitale møter, som er bedre for miljøet og samferdselen, samtidig som det sparer ansatte for tid og kan gjøre det enklere å følge opp prosjekter.  

Gi oss gjerne din tilbakemelding!

Trollvegg ønsker å bidra til en kontinuerlig forbedring av klima, miljø og arbeidsmiljø. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger og forslag til hvilke tiltak vi kan iverksette fremover. Tilbakemeldingene kan selvsagt også være anonyme!