Menyknapp

Trollvegg er et navn som gir oss mange gode assosiasjoner. En bratt fjellformasjon kan handle om å våge. Dersom man viser mot og vilje vil man få muligheten av perspektiv og oppleve gleden av å nå et mål. Navnet gir assosiasjoner til både eventyrlyst og lekenhet og til noe solid og forankret. Målet er at både vi og våre prosjekter lever opp til assosiasjonene som navnet vårt gir.

Folkelig - Kreativ - Kompetent - Samfunnsengasjert

Trollvegg Arkitektstudio startet opp i 2007 og har siden den gang vokst frem til å bli et av de ledende arkitektkontorene på Sørlandet. Vi er i dag 18 ansatte, fordelt på tre fagområder; arkitektur, interiørarkitektur og plan. Vi ser det som en stor fordel å ha samlet disse fagområdene under samme tak. Sammen lærer vi av hverandre og utfyller hverandre. Vi jobber daglig på tvers av avdelingene, og den tverrfaglige kompetansen hjelper oss å finne frem til de beste løsningene, og gir oss oversikt over alle de ulike skalene for hvert prosjekt. Samtidig står de ulike avdelingene fritt til å ta på seg prosjekter i samarbeid med også andre kontorer.

Trollvegg har i dag en god variasjon av ansatte, både med tanke på alder, kjønn, nasjonaliteter og erfaring. Sammen utgjør vi et sterkt, nytenkende og ambisiøst kontor!

Det å planlegge og bygge gode steder handler mye om innlevelse i hvordan det vil oppleves å være på et sted etter at prosjektet er realisert. For både byplanlegging, arkitektur og interiør ser vi at de gode prosjektene skapes gjennom grundig kjennskap til sted og kontekst. Det er viktig for oss at våre prosjekter spiller på lag med stedets karakter og historie, slik at de forsterker opplevelsen av identiteten og kvalitetene på stedet. For å oppnå dette drar vi på befaring, foretar grundige registreringer og «lytter til erfarne kjentfolk» i starten av hvert prosjekt, slik at vi får et godt grunnlag for videre arbeid.

Foruten å lage gode steder - som er vårt hovedområde - har vi staket ut kursen for hvordan vi vil fortsette å påvirke utviklingen på Sørlandet. Vi ønsker å ta en aktiv del i samfunnet, ved å være engasjerte og synlige, og delta i lokale debatter med faglig kompetente innspill. Vi liker å utfordre og tenke utenfor boksen, og det er vårt mål å bidra til lokalmiljøet med kreative idéer og innovative løsninger som fremmer utvikling og retter fokus mot viktige spørsmål.


Jobbe hos oss?

Send din søknad med cv og portefolie, og ta kontakt med Mike for en samtale.