Menyknapp

Det overordnede målet er å skape gode steder

Lokalt forankret

Vi er et av få selvstendige arkitekt- og planmiljøer i regionen som er lokalt forankret. Kontoret ligger ved Tresse i sentrum av Kristiansand. Det at vi gjennom flere år har realisert mange fine byggeprosjekter og har positiv erfaring fra de fleste bykommunene i Agder gjør at vi har etablert  tillitsfulle relasjoner med mennesker innen offentlige fagetater, dyktige eksterne rådgivere og utførende håndtverkere og entreprenører.

Vår historie

Trollvegg Arkitektstudio startet opp i 2007 og har siden den gang vokst frem til å bli et av de ledende arkitektkontorene på Sørlandet.

Trollvegg er et navn som gir oss mange gode assosiasjoner. En bratt fjellfomasjon kan handle om å våge. Dersom man viser mot og vilje vil man få muligheten av perspektiv og oppleve gleden av å nå et mål. Navnet gir assosiasjoner til både eventyrlyst og lekenhet og til noe solid og forankret. Målet er at både vi og våre prosjekter lever opp til assosiasjonene som navnet vårt gir.

Samfunnsengasjement har stått sentralt helt fra start, og vi har jevnlig bidratt i samfunnsdebatten ut fra vårt perspektiv for overordnet planlegging, bærekraft og arkitekturrelaterte temaer.

Et tverrfaglig studio

Trollvegg består av arkitekter, planleggere og interiørarkitekter fordelt på tre ulike avdelinger. Vi jobber daglig på tvers av avdelingene, og den tverrfaglige kompetansen hjelper oss å finne frem til de beste løsningene for hvert prosjekt. Med kompetanse på plan, arkitektur og interiør får vi oversikt over alle de ulike skalaene i et prosjekt, og hvordan de store trekkene og de små detaljene påvirker hverandre. har på denne måten ta prosjektene våre helt fra områdeplanlegging, til belysning og innkjøp av møbler.

Den gode dialogen

I Trollvegg prioriterer vi samhandling og gode relasjoner, med en folkelig og menneskelig tilnærming. Vi ønsker å møte alle med nysgjerrighet og et åpent sinn, uansett om det er privatkunder, store entreprenører, kommuner, profesjonelle eiendomsutviklere eller lokale håndverkere. God kommunikasjon og tett oppfølging gjennom hele prosjektet er avgjørende for et godt resultat, og vårt mål er at prosessen skal være forutsigbar og preget av eierskap, samarbeid og kompetanse.

Bli kjent med stedet

Det å planlegge og bygge gode steder handler mye om innlevelse i hvordan det vil oppleves å være på et sted etter at prosjektet er realisert. For både byplanlegging, arkitektur og interiør ser vi at de gode prosjektene skapes gjennom grundig kjennskap til sted og kontekst. Det er viktig for oss at våre prosjekter spiller på lag med stedets karakter og historie, slik at de forsterker opplevelsen av identiteten og kvalitetene på stedet. For å oppnå dette drar vi på befaring, foretar grundige registreringer og «lytter til erfarne kjentfolk» i starten av hvert prosjekt, slik at vi får et godt grunnlag for videre arbeid.

Fremoverlent, utforskende og samfunnsengasjert

Foruten å lage gode steder - som er vårt hovedområde - har vi staket ut kursen for hvordan vi vil fortsette å påvirke utviklingen på Sørlandet. Vi ønsker å ta en aktiv del i samfunnet, ved å være engasjerte og synlige, og delta i lokale debatter med faglig kompetente innspill. Vi liker å utfordre og tenke utenfor boksen, og det er vårt mål å bidra til lokalmiljøet med kreative idéer og innovative løsninger som fremmer utvikling og retter fokus mot viktige spørsmål.


Jobbe hos oss?

Send din søknad med cv og portefolie, og ta kontakt med Mike for en samtale.