Menyknapp

Re-Growth

KVARTAL 71

PARALLELLOPPDRAG

Trollvegg Arkitekter var i 2020 med i arkitektkonkurranse om utvikling av Kvartal 71 i Kristiansand. Tomten er på ca. 20.000 m2 og ligger tett opptil bymarka - Baneheia.

Kristiansand ble opprinnelig utformet som en renesanseby med et rutenett av 54 like kvartaler på en kvadratisk sandslette. Når ny bebyggelse skal etableres like utenfor Kvadraturen ønsker vi å skape gode forbindelser mellom det historiske senteret og Bymarka - og en byggelsesstruktur som ikke skal kopiere Kvadraturen. I motsetning til Kvadraturens mange oppstykkede og lukkede kvartaler vil Kvartal 71 åpnes opp for hele byen og blir en forlengelse av Baneheia som ligger i bakkant. Det har vært fokus på at prosjektet ikke skal bli en vegg mot omgivelsene, men åpne seg opp og invitere til bruk og opphold. Det legges opp til felles uteareal for de nye boligene og et nytt torg - Nytorget. De nye uteområdene bindes sammen av Banestien og den visuelle kontakten mellom Banestien og Nytorget, så vel som mellom boligene og næringen. Kvartalet blir luftig og åpent. Et sted hvor flere mange kan dele luften og lyset.

Tårnene er satt sammen av 4 typiske etasjer, og er delt inn i 5 seksjoner som settes sammen til et ulikt antall leiligheter. De 4 typiske etasjene består av enten 5 mindre leiligheter, 3 større leiligheter, eller 2 sammensatte etasjer der 3 leiligheter går over to plan. Leilighetene som går over to etasjer vil ha mange av kvalitetene til et klassisk rekkehus, som vil bidra til en mer sammensatt gruppe av beboere.

 

small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt