Det overordnede målet er å skape gode steder

Menyknapp

Trollvegg Arkitektstudio AS er et frittstående arkitektkontor bestående av 18 arkitekter, interiørarkitekter og planleggere. Vi tror på at vi gjennom vår arkitektur, interiørarkitektur og planlegging kan bidra til å fremme gode fysiske omgivelser og et bærekraftig samfunn.

Utvalgte Prosjekter

Nyheter