Menyknapp

Sentrumsveien 34

OPPFØRT: 2018/2019
HVOR: VENNESLA SENTRUM
OPPDRAGSGIVER: SØRLANDETS BOLIGBYGGERLAG / VEF ENTREPRENØR AS
TOTALENTREPRENØR: VEF ENTREPRENØR AS
TYPE: SKOLE, OMSORGSBOLIGER, SELVEIERLEILIGHETER + UTEOMRÅDER

Bygningen ligger vis à vis Vennesla Bibliotek og bygget er med å skape en fin ramme om torget i framkant. Hovedfasadene som vender ut mot Sentrumsveien/Tvidøblane består av utkragede terrasser og gesimser og utstrakt bruk av glass og fasadeplater som gir bygget en lett og moderne karakter. Monolittiske veggpartier i tegl med grov overflate og fargenyanser gir en tung, ru og massiv karakter. Håpet vårt er at disse kontrastene skal danne en naturlig helhet, og gi bygget karakter. I byggets mindre eksponerte fasader er også partier med rimligere fasadeplater og treverk.

1. etasje er allerede Vennesla Voksenopplæring flyttet inn. Vennesla Voksenopplæringssenter er et kommunalt voksenopplæringssenter med 300 studenter på forskjellige kurs på videregående, grunnskole og norskopplæring for minorietetsspråklige. I 2. og 3. etasje inneholder bygget 16 omsorgsboliger, fellesarealer og administrasjonsarealer som skal skal driftes av Vennesla Boligstiftelse. Boligene er universelt utformede i forhold til bevegelseshemmede og synshemmede og anlegget er utformet for å få en enkel drift samtidig som boligene fremstår mest mulig som en privat bolig. I tillegg er det i 3. og 4. etasje tilsammen 8 selveierleiligheter med store terrasser, inngang og heis på byggets sydlige side.

Byggets førsteetasje er en "aktiv" fasade med store vinduer og 3 ulike innganger som er tilgjengelige fra Sentrumsveien. Uteområdene har blitt oppgradert med stor bruk av brostein og betongheller. Ved årsskiftet 2018/2019 ferdigstilles også en ny hage med lekeområde, trær, blomster områder som skal beplantes med engfrø. Vi håper hagen vil bli til glede for byggets beboere/brukere, for nabolaget og for allmenheten.

staaende
staaende
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt