Menyknapp

Korshamn

År 2024

Sted Korsham, Lyngdal

Type Mulighetsstudie og stedutvikling

Kunde Lyngdal Kommune

Korshamn er en av de historiske uthavnene på Agder. Kulturmiljøet og historien til Korshamn utgjør en viktig del av stedets identitet. I dag er det ca. 100 fastboende i Korshamn. Det er flere yrkesaktive fiskere og stedet er en attraktiv turistdestinasjon for mange.

Bakgrunnen for mulighetsstudien er et ønske at Korshamn fortsatt skal være et levende samfunn. Trollvegg har sett på mulighetene for å utvikle og forbedre fasilitetene for både fastboende, yrkesaktive og tilreisende. Målsettingen er at Korshamn skal utvikle seg videre som et levende samfunn med gode nærmiljøkvaliteter, samtidig som stedets særpreg og historie ivaretas. I arbeidet med mulighetsstudien har det vært nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Lyngdal kommune, Agder fylkeskommune, Grendelanget i Korshamn og Næringsdrivende i Korshamn. Prosjektgruppen har også trukket inn ressurspersoner som eksempelvis: butikkeier, Næringsdrivende-visningssenter for laks, ungdom fra Korshamn, m.fl.

Trollvegg har utformet en "visjonsplan" for utviklingen av Korshamn. Gjennom en 3D modell har vi utforsket muligheter og alternativer for området. 

Vi har lagt vekt på nye møtesteder, destinasjonsbygging og styrking av viktige forbindelseslinjer. 

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt