Menyknapp

Fra de store idéene til detaljering og håndverk - vi elsker hele prosessen!

Ingen kunder og ingen behov er like. Det utfordrer og skjerper oss. Resultatet er aldri gitt på forhånd, men vi garanterer en inspirerende og profesjonell prosess. Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humør og ofte i tett samarbeid med vår arkitektavdeling skaper vi miljøer med atmosfære og stemning.

Behovsanalyse og konsept

Med utgangspunkt i konkrete behov og visjoner gjør vi analyse av dagens situasjon og de behovene som skal tilfredstilles. Brukerprosesser og aktivt samarbeid med brukere bidrar til en omforent forståelse av brukernes behov og byggets fysiske rammer. I større og mer krevende omstillingsprosjekter og byggeprosjekter kan dette også innebære workshops med brukere for å sikre at alle får mulighet til aktiv deltakelse i prosessen. Vi utarbeider hovedgrep for helhetlig samspill mellom bygg og inventar.

Planløsning, materialer og overflater

Smarte planløsninger innebører løsninger som ivaretar behovene samtidig som det bidrar til en ønsket atmosfære i rommene. Vi utarbeider planer for møblering, belysning, himlinger og overflater som er tilpasset alle faser og behov.

Gjennomføring og bygging

Vi utarbeider overflatebeskrivelser, romskjema, belysningsbeskrivelse, detaljtegninger og beskrivelse av bygningsmessige arbeider og fast innredning. Våre tegninger og beskrivelser brukes for anbudsinnhenting og videreutvikles i tett dialog med utførende håndverkere. En god og tillitsfull dialog er sentralt i utførelsesfasen og sikrer et godt sluttresultat.

Innkjøp av inventar

Vi bidrar med kostnadsberegninger for fast og løst inventar, og utarbeidelse av målrettede kravspesifikasjoner av inventar til offentlige anskaffelser og for anbudsutsendelse i større innredningsprosjekter. Ved vurdering av tilbud legger vi vekt på kvalitet, brukbarhet, miljø, gjenbruk og levetid for å sikre at kunden får de riktige produktene og den beste opplevelsen brukfasen.

 

Se flere av våre prosjekter her!


Bilde av Interiør

Marlene Nordgaard Brandsdal

Interiørarkitekt MNIL & partner
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Interiør

Kristina Dybedal

Interiørarkitekt
T: 412 47 456
kristina@trollvegg.no

Les mer
large