Menyknapp

Kvanneslandet - regulering av hytteområde

HVOR: HØVÅG, LILLESAND KOMMUNE KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: PRIVATE GRUNNEIERE
TYPE: DETALJREGULERINGSPLAN
FASE: UNDER UTVIKLING

I overkant av 40 fritidshytter skal detaljreguleres på Kvanneslandet i Høvåg. Hyttene plasseres skånsomt i terrenget og det etableres adkomst hensynsfullt i naturlige traseer mellom koller. Det tidligere kulturlandsskapet er i dag delvis gjenvokst og delvis myrområde som følge av dårlig drenering og vedlikehold.  Vi har bevart og kultivert kulturlandsskapet og har en målsetning om at de som ferierer her i fremtiden vil kunne spille frisbeegolf, fotball og badminton på disse engene. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.

Link til Google maps

small
staaende
staaende
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt