Menyknapp

Aktivitetsfondet

Det overordnede målet for oss i Trollvegg er å skape gode steder. Samtidig vet vi at menneskeskapte omgivelser og byggverk har liten verdi uten at disse stedene fylles med liv. Derfor ønsker vi å hjelpe dere som vil realisere prosjekter som skaper positiv aktivitet og dermed løfter et sted til å bli en bedre plass å være.

Søknadskriterier:

Legg inn kontonummer dere ønsker beløp overført til (må være kontonummer til lag, forening eller org. navn)
Skriv kort hva dere søker om midler til. 0 av 100 maks tegn
Beskriv formålet og det dere søker om midler til. Beskriv planlagt fremdrift for prosjektet, en oversikt med kontaktinfo til involverte parter og et budsjett som viser hva pengene skal brukes til. Dere kan laste opp vedlegg dersom dere ikke får plass her.

Evalueringskriterier


Bilde av Aktivitetsfondet

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL & grunnlegger
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Aktivitetsfondet

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL & daglig leder
T: 975 14 886
mike@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Aktivitetsfondet

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Les mer