Menyknapp

Botanisk hage og naturhistorisk museum

År 2022

Sted Kristiansand

Type Museumsbygg

Kunde Statsbygg og Universitetet i Agder

Status Ferdigstilt

Statsbygg overtok denne eiendommen fra Kristiansand kommune i forbindelse med at at Agder naturmuseum og botanisk hage ble en del av UIA (Universitetet i Agder). Utgangspunktet var en slitt bygningsmasse og et lite funksjonelt anlegg for ansatte og besøkende. Det ble bestemt at anlegget skulle opprustes til tilstandsgrad 1. I prosjektets tidligfase ble det laget en tilstandsrapport, og gjennomført 3D-skanning (Lidar-skanning) av hele anlegget som et grunnlag for videre prosjektering. Se egen link for hvordan teknologien er anvendt i prosjektet.

Et nytt mellombygg gir trinnfri forbindelse til det gamle kaktushuset, og det er etablert et stort nytt veksthus og arbeidslokale for gartnerne. Prosjektet gir et viktig løft for både ansatte og besøkende på museet. For oss har det vært en målsetning at inngrepene skal være nennsomme og lite prangene, og at de nye bygningsvolumene ikke skal forstyrre harmonien i det historiske bygningsmiljøet.

Det nye veksthuset brukes hovedsakelig til overvintring av varmekjære planter og trær i vinterhalvåret. Bygget er utformet slik at det også egner seg som arrangementslokale i sommerhalvåret når plantene står ute i friluft. Vi håper at både Naturmuseet og Universitetet benytter seg av denne muligheten - for et tettere samarbeid - og til glede for befolkningen i Kristiansand.

Prosjektet er gjennonført i samarbeid med Løyning AS og Dagfin Skaar AS, som har hatt ansvar for prosjektering av teknisk fag.

 

staaende
small
small
staaende
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt