Menyknapp

Botanisk hage og naturhistorisk museum

OPPFØRT: 2022
HVOR: Kristiansand
ROLLE: Arkitektur, Interiørarkitektur og landskapsarkitektur
KUNDE: Oppdragsgiver: Statsbygg og Universitetet i Agder
Type: Museumsbygg

Botanisk hage og naturhistorisk museum i Kristiansand er overtatt av Universitetet i Agder (UIA) og Statsbygg. Det er derfor satt i gang en opprusting til tilstandsgrad 1 av hele anlegget, etablert nytt veskthus og laget et tilbud som forbinder utstillingsrommene med et eksisterende kaktushus. Det har vært en målsetning at inngrepene og nye bygningsvolumer skal være nennsomme og lite prangene, slik at det ikke forstyrrer harmonien i det historiske bygningsmiljøet og de arkitektoniske kvaliteter..

I tidlig prosjekteringsfase ble det laget en tilstandsrapport  i samarbeid med rådgiverbedriftene Løyning og Dagfin Skaar, hvor det også ble gjennomført en 3D-skanning (Lidar-skanning) av hele anlegget som et grunnlag for videre prosjektering.  Se egen link for hvordan teknologien er anvendt i prosjektet.

Prosjektet gir et viktig løft for både ansatte og besøkende på museet, samt at det vil knytte anlegget tettere opp mot universitetet og byen.

staaende
small
staaende
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt