Menyknapp

Morgendagen planlegges nå - sammen former vi fremtiden!

Vi utvikler steder og jobber for at de skal oppleves som gode. Våre prosjekter spenner fra den overordnede strategiske planen til detaljering av uterom. Prosess og samskaping er essensielt – fordi det gode utgangspunktet er den lokale visjonen, kunnskapen og viljen. Trollvegg legger til rette for tilpasningsdyktige byer, byrom, bygdesentrum og nærområder som defineres av stedstilpasset arkitektur og designløsninger, og jobber på tvers av skalaer og fagområder.

Analyse og mulighetsstudie

En viktig arbeidsmetode i Trollvegg er å forstå og få en følelse av stedet og dets karakter. Vi går derfor alltid på befaring og søker å få lokalkunnskap om stedets omgivelser. Vi tror nysgjerrighet og god dialog mellom involverte parter skaper god lokal forankring, og har god erfaring med å arrangere workshops og innbyggerrmøter.

Som en del av arbeidsrutinen vår jobber vi i 3D for å få best mulig forståelse av volum, terreng, landskap, mobilitet og mikroklima. Hvert sted har sin egen historie, og vi tilpasser derfor metoder i forhold til prosjektets omfang og kompleksitet.

Arealplanlegging

Vi er opptatt av å skape gode byer og steder for mennesker. I en tett samspillprosesse med private utviklere, grunneiere, kommuner og offentlige instanser og berørte parter bidrar vi med på å ta gode beslutninger om utvikling av byer, bygder og steder. Vi jobber på tvers av erfaring, kompetanse og skala og er med gjennom hele prosessen fra planinitiativ til endelig vedtak i kommunestyret. Trollvegg har flere års erfaring med by- og arealplanlegging og utarbeider alle typer arealplaner; detaljregulering, områderegulering, endring av reguleringsplaner samt kommunedelplaner og kommuneplaner.

By- og stedsutvikling

Vi tror på at den beste måte å skape bedre byer for folk, er ved å designe sammen med dem og ikke for dem. Vi søker å skape integrerte løsninger med blant annet fokus på mobilitet, overvannsstrategier, boligformer og naturmangfold, med mål om å skape godt tilpassede byer og steder som reflekterer dagens og morgendagens utfordringer.

Uterom

Hvert sted fortjener potensial og tilpasning til dagens bruk. Å skape det gode uterom krever forståelse for overgangen mellom inne og ute og å kunne se potensiale for vårt felles rom. Vi søker å danne rammene for livet mellom byggene og å skape inkluderende og sosiale uterom som skaper merverdi for fellesskapet og den enkelte. Vi ønsker å skape gode steder som egner seg for sosiale møter på tvers av alder, kjønn og kultur - enten det er på gata, på tunet, ved sjøen, på torget, ved sykkelstativene eller i parken. Det krever derfor forståelse for bruk og møblering av uterommene, samt estetikk i form av belegning, belysning og beplantning. Vi ser muligheten for å skape rom som føles inkluderende og som er fine å oppholde seg i hele året.

Reguleringsarbeid

- Plan og analysearbeid

- Volumstudier og mulighetsstudier

- Detaljreguleringsplan

- Områdereguleringsplan

- Konsekvensutredning

- Mindre endring av reguleringsplan

- Innspill til kommuneplanarbeid

- Rådgivning og veiledning

- Prosjektledelse

- Koordinering med tekniske fag

- Medvirkningsprosess

- Utomhusplan

- Illustrasjonsplan

- Mobilitetsplan

- 3D -visualisering

 

 

 

 

 

small
small
  

Se flere av våre prosjekter her!


Bilde av Plan

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Plan

Kathrine Hesthag

By- og Arealplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Plan

Adi Dukic

Byplanlegger / urban designer
T: 452 62 344
adi@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Plan

Simon Stulien

Byplanlegger / urban designer
T: 91929272
simon@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Plan

Joann Rexen Busk

Arealplanlegger
T: 45131419
joann@trollvegg.no

Les mer