Menyknapp

Aktuelt

Kirkegaten 50 - varsel om oppstart av planarbeid

Sommerkroveien - varsel om oppstart av planarbeid

Nærmiljøfondet - Aktivitetsfondet

VEDDERHEIA – del av felt H – VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for Vedderheia – del av felt H, i Kristiansand kommune, samt forhandling om utbyggingsavtale.

Oppstart av planarbeid for Rysstad Sentrum - Bjugsbakk

Valle kommune og Trollvegg Arkitektstudio AS varslar oppstart av detaljreguleringsplan for Rysstad sentrum – Bjugsbakk, planID 202302, i Valle kommune, i medhald av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3 og § 12-8. Forslagsstillar er Valle kommune.

St. Olavs vei 43 - Oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for St Olavs vei 43, i Kristiansand kommune, samt forhandling om utbyggingsavtale.

Viltgården Iveland - Oppstart av planarbeid

På vegne av vår oppdragsgiver varsler Trollvegg oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 48/bnr. 1 og 3, gnr. 50/bnr. 3, samt deler av eiendommen 601/291 (del av fylkeskommunal vei) i Iveland kommune. En detaljregulering er en detaljert reguleringsplan som viser hvordan et område skal brukes. Hvis planen gir muligheter for utbygging, vil høyder, størrelser og bruk av området bli bestemt i planen.

Flekkefjord Sparebank Arena fjerde finalist til Årets Idrettsanlegg 2023

Trollvegg har tegnet to av fire finalister til årets idrettsanlegg 2023. Flekkefjord Sparebank Arena er fjerde finalist!

Sola Velodrom en av finalistene til “Årets idrettsanlegg 2023”

Finalistene til årets idrettsanlegg 2023 er klare, og Vår Energi Arena Sola er én av de fire finalistene!

Trollvegg vant mulighetsstudie for Korshamn

Trollvegg vant konkurransen om arbeidet med mulighetsstudie for utvikling av Korshamn i Lyngdal. Vi gleder oss til å jobbe med dette prosjektet utover høsten!

Trollvegg søker landskapsarkitekt

Som vår nye landskapsarkitekt vil du jobbe tett både med våre arkitekter, arealplanleggere og urbane designere. Vi søker etter en ivrig lagspiller med gjennomføringsevne og

Rammeavtale for Sørøst-Norge inngått med Statsbygg

Avtalene med Statsbygg er inngått i fellesskap med rådgiverbedriftene Dagfin Skaar AS, Løyning AS, Brekke og Strand og WSP Norge. Vi i Trollvegg ser ser veldig frem til samarbeidet og til å bli kjent med nye folk og steder i denne delen av landet vårt.

Vi søker byplanlegger / urban designer

Trollvegg har en økende oppdragsmengde og vi vil derfor å styrke teamet vårt med en ny byplanlegger / urban designer.

Vårt samarbeid med Statsbygg i Agder-regionen videreføres

Vi ser ser veldig frem til å fortsette vårt gode samarbeid med Statsbygg. Vi har hatt rammeavtale om arkitekttjenester for Agder-regionen i fire år allerede og er blitt godt kjent brukerne på de ulike eiendommene og med våre gode samarbeidspartnere i de andre rådgiverbedriftene.

Positivt politisk vedtak for to av våre reguleringsplaner

Nylig vedtok bystyret i Kristiansand kommune to reguleringsplaner der Trollvegg har vært ansvarlig for både reguleringsarbeid og arkitektur.

Vavikbakken 55 – Oppstart av planarbeid

På vegne av Mosdale Eiendom AS varsler Trollvegg oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 95/bnr. 12, samt deler av eiendommen 299/36 (del av kommunal vei) i Kristiansand kommune.

Granebu Hovden - Oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Granebu på Hovden, Bykle kommune, samt forhandling om utbyggingsavtale.

Trollvegg presentert i Arkitektnytt

Vi er veldig stolte av å bli presentert i bransjebladet for arkitektbransjen i Norge, og tar det som et tegn på at vi blir lagt merke til utenfor regionen.

Trollvegg vil ha el-ferjer fra Randesund og Vågsbygd!

Fremtiden er elektrisk!

Om kontrast og harmoni…

Boligen som vi har tegnet i Gimleveien nærmer seg ferdigstillelse. Dette er en bolig med et moderne formspråk som ligger i et eksisterende boligområde.

Trollvegg Plan og Landskap - 3D-planlegging

Vi jobber med et sterkt engasjement om å lage gode steder og gjennomførbare planer. Et av verktøyene vi benytter for å oppnå dette er 3D-modellering. Her er en liten film av noen prosjekter vi har jobbet med den siste tiden.

Trollvegg og Consto vinnere av arkitektkonkurranse for Velodromen i Sola

Se live-stream av pressekonferanse på Trollveggs Facebook-side fra 11:15!

Spennende boligprosjekt på gang i Grimstad

Trollvegg planlegger boligområde i Grimstad og har fått spalteplass i Grimstad Adressetidende. Få en smakebit av våre visjoner for område.

Arkitekturblogg

Trollveggs hjemmeside har fått et ansiktsløft, en ny visuell profil og nye funksjoner. En av de nye funksjonene er bloggen.

Parkeringshus under Torvet

Nå gjenstår siste hånd på verket før Torvet endelig kan tas i bruk igjen.