Menyknapp

Armeringsfabrikk i Larvik

Oppført: 2016
Hvor: Larvik, Ringdalskogen 126
Arkitekt: Trollvegg
Oppdragsgiver: Norsk Stål
Type: Industribygg

Da Trollvegg jobbet med konseptet var det et mål å unngå at bygget skulle fremstå som et tradisjonelt industribygg. I tidlig fase lekte vi oss med ulike fasadeuttrykk og vi gjorde et konseptuelt grep ved å dele opp volumer i ulike seksjoner.  Seksjonene ble forskyvet i hver sin retning for å skape mulighet for mer lys inne i bygget, løse støyproblematikk og skape et tydelig arkitektonisk grep. 

large
large
staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt