Menyknapp

Mikrohytter i Evje

TYPE: MULIGHETSSTUDIE

STED: EVJE

AREAL: 200.000 M2

KUNDE: PRIVAT

ÅR: 2021

 

Trollvegg ble kontaktet av kunde som hadde et ønske om utvikling av område med selvforsynte hytter hvor man benytter seg av naturens kilder som sol, vann, vind og jord. Konseptet legger stor vekt på bærekraftig og selvforsynt hytteområde med et lavt CO2 avtrykk. Noe som er en opplagt mulighet for å nyte stillheten og være i ett med naturen.

Trollvegg ble engasjert for å se på områdets kvaliteter og hvordan nye hytter kan plasseres på en skånsom måte i terrenget, samtidig som man benytter seg av tomtas kvaliteter. En mulighetsstudie ble gjennomført gjennom en volumstudie i 3D. Hvor det ble sett på potensielle plasseringer av hytter i terrenget. Hyttene ble plassert både med tanke på tilpasning til naturen, hensyn til nabohytter og områdets kvaliteter. Mulighetsstudien viser fleksible mikrohytter som er enkle å flytte og har minst mulig påvirkning på det eksisterende miljø og samtidig gir en unik naturopplevelse.

Hyttene kan heises inn med kran i terrenget. Dette gjør at mye av naturen rundt hyttene kan bestå og fjernvirkningen blir begrenset. Hyttene svever over terrenget og minimerer behovet for ødeleggelser i naturen.Gjennom bevisst materialvalg og fargebruk vil de unike hyttene naturlig gli inn landskapet.

large
staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt