Menyknapp
Bilde av Alf Petter Mollestad

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Alf Petter Mollestad ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole på Ås i 2003 (nå; Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU) med mastergrad i by- og regionplanlegging. Hans arbeidserfaring er fra arkitektkontor, rådgivende ingeniørfirma og kommuner. Alf Petter har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av reguleringsplaner, samt utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Han har solid erfaring fra prosjektledelse av større reguleringsplaner med fokus på gjennomføring. Han har god erfaring med formelle prosesser og kontakt med berørte parter og offentlige myndigheter. Alf Petter kjennetegnes ved sitt gode humør og er opptatt av forutsigbare prosesser og det å kunne identifisere gjennomførbare løsninger – fra idé til vedtatt plan. Han er løsningsorientert og kreativ person. Når vi nå utvikler regionen i en urban retning er Alf Petter samtidig også opptatt av at vi skal ivareta og utvikle de mindre stedene og bygdene som utfyller de urbane områdene i vår region.