Menyknapp

Positivt politisk vedtak for to av våre reguleringsplaner

Nylig vedtok bystyret i Kristiansand kommune to reguleringsplaner der Trollvegg har vært ansvarlig for både reguleringsarbeid og arkitektur. Planene er blitt utarbeidet i en tett samspillprosess med private utviklere, grunneiere, kommune og andre offentlige instanser og berørte parter. Planene gir rom for utvikling av kommunen – hver på sin måte.Detaljregulering for Kvartal 37 legger til rette for flere arbeidsplasser i sentrum og utvidelse av hotellnæringen på Hotell Norge. Viktige hensyn i planarbeidet har vært tilpasning til verneverdig bebyggelse, ivareta gode solforhold på gatenivå i Markens gate og møtet mellom eksisterende, gammelt og nytt. De rehabiliterte bygningene vil gli godt inn i kvadraturens bygningsstruktur. Reguleringsplanen gir rom for bygging av én ny etasje i Markens gate 13 og 15, som gir en naturlig opptrapping i bybildet mot konferansesalen på Hotell Norge som ble bygget for få år siden. Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt og vi er veldig fornøyde med dette.

Detaljregulering for Braneset ble vedtatt med solid flertall. Området har et unikt tilbud på friluftsliv og rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere bademuligheter/svaberg. Reguleringsplanen gir rom for etablering av over 40 nye boliger med god bokvalitet – både eneboliger, kjedede eneboliger og tunbebyggelse. Braneset er et område der man kan bo landlig og samtidig leve urbant med gå- og sykkelavstand til bydelssenteret på Tangvall.

I begge planene har vår spisskompetanse innen detaljregulering vært en viktig suksessfaktor for prosessen fra oppstart til endelig vedtak. Vi jobber på tvers av erfaring, kompetanse og skala og er med gjennom hele prosessen fra planinitiativ til endelig vedtak i bystyret. Vi tror at den beste måte å skape bedre byer for folk, er ved å designe sammen med dem og ikke for dem.


Takk til Repstad Eiendom v/Ole Johan Bueklev og Markens gate 13-15 AS v/Roy Gundersen for tilliten vi ble gitt som plankonsulenter og arkitekter for henholdsvis Braneset og Kvartal 37

Bilde av Positivt politisk vedtak for to av våre reguleringsplaner

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Les mer
Forrige aktueltsak Neste aktueltsak