Menyknapp

Flekkefjord Sparebank Arena fjerde finalist til Årets Idrettsanlegg 2023


Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter


Juryens bedømmelse for nominasjonen: Vi gratulerer det godt gjennomtenkte anlegget i Flekkefjord med nominasjonen, et flerbruksanlegg som virkelig legger til rette for mye og variert aktivitet. Det er gjort en rekke tiltak for bærekraftig drift i anlegget, blant annet ved gode energiløsninger og organisk materiale i kunstgresset med vedlikeholdsarbeid som forlenger levetiden og dessuten skaper et bedre inneklima. Juryen trekker frem anleggets beliggenhet, som er sentralt i Flekkefjord og legger til rette for god tilgjengelighet. Det er videre en særdeles god arealløsning og utstrakt fokus på den sosiale dimensjonen ved inkludering og flerbruk. Her har vi et anlegg som tilbyr mye på ett sted!Prosjektets mål var å kunne tilby fullverdige baner til mange idretter på en forholdsvis liten tomt. Flerbrukshallen inneholder blant annet arealer til håndball, fotball, turn, treningsrom, squash, multisal, egen klatrevegg m.m. Anlegget har et samlet areal på mellom 9.000 og 11.000 m2. En av utfordringene med prosjektet var å tilpasse seg terrenget, hvor det var rundt 8 meter høydeforskjell på tomten. Det var også viktig å ivareta utsikten til den fantastiske fjorden, med f.eks å legge oppholdsrom til utsiktspunktene. Trollvegg har også jobbet med utomhusanlegg for området.

Vi bidro også med interiørarkitektur, hvor det var fokus på å ivareta behovet fra mange ulike brukere. Det var her spesielt viktig å delta på brukermøter og lage en god brukeranalyse. Vi bisto med vår kompetanse på anbudsbeskrivelsen og tippemiddelsøknader. Her var det viktig at alle arealer tilfredstilte kravene til tippemidler. Valg av materialer og overflater var spesielt viktig med tanke på slitasje, vedlikehold, tippemidler og tilgjengelighet. 


Forrige aktueltsak Neste aktueltsak