Menyknapp

Vennesla VGS - Tilbygg

OPPFØRT: 2012
HVOR: VENNESLA
ARKITEKT, DETALJPROSJEKTERING OG OPPFØLGING: TROLLVEGG
ARKITEKT, SKISSEPROSJEKT: POINT
OPPDRAGSGIVER: VEF ENTREPRENØR
TYPE: SKOLEBYGG

Bygningen er en ca 950 m2 tilbygg, som kobler seg til eksisterende skolebygg med en tube. Bygget skal brukes til opplæring for truck og løftemaskin. Den består av en base i eksponert betong, og et teglvolum i 2. etasje. Det horisontale teglvolumet tar opp i seg retning og utrykk i eksisterende bygg.

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt