Menyknapp

Nærmiljøfondet - Aktivitetsfondet

mestring - aktivitet - samhold

Menneskeskapte omgivelser og byggverk har liten verdi uten at stedene fylles med liv og sunn aktivitet. I Trollvegg ønsker vi å bidra til å realisere prosjekter som skaper samhold, tilhørighet og fellesskap og som dermed løfte et sted til å bli en bedre plass å være.

Menneskeskapte omgivelser og byggverk har liten verdi uten at stedene fylles med liv og sunn aktivitet. I Trollvegg ønsker vi å bidra til å realisere prosjekter som skaper samhold, tilhørighet og fellesskap og som dermed løfte et sted til å bli en bedre plass å være.


Søknadskriterier:

- Lag, foreninger og humanitære organisasjoner kan søke om midler

-  Midlene skal ikke gå til drift, men være en investering, et prosjekt, innkjøp av utstyr osv.

- Det beløpet du søker om, er det beløpet din søknad blir vurdert i. (dvs. søker du om 50 000 kr blir din søknad kun vurdert for det beløpet)

 

 


Bilde av Michael Befus

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL & daglig leder
T: 975 14 886
mike@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Marlene Nordgaard Brandsdal

Marlene Nordgaard Brandsdal

Interiørarkitekt MNIL & partner
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Kathrine Hesthag

Kathrine Hesthag

By- og Arealplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Ane Nordby Falkenhaug

Ane Nordby Falkenhaug

Master i arkitektur MNAL & partner
ane@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Kristina Dybedal

Kristina Dybedal

Interiørarkitekt
T: 412 47 456
kristina@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Alf Petter Mollestad

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Torstein Vehusheia

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL & grunnlegger
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Benjamin Gustavsen

Benjamin Gustavsen

Teknisk tegner
T: 906 38 193
benjamin@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Una Nadarevic

Una Nadarevic

Sivilarkitekt
T: 902 04 155
una@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Simon Stulien

Simon Stulien

Byplanlegger / urban designer
T: 91929272
simon@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Boris Petrovski

Boris Petrovski

Master i arkitektur MNAL & partner
T: 451 12 562
boris@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Mathias Tvedt

Mathias Tvedt

Sivilarkitekt MNAL
T: 970 29 797
mathias@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Tamas Erdelyi

Tamas Erdelyi

Sivilarkitekt MNAL
T: 90834339
tamas@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Adi Dukic

Adi Dukic

Byplanlegger / urban designer
T: 452 62 344
adi@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Stefan Hunziker

Stefan Hunziker

Sivilarkitekt MNAL
T: 468 50 565
stefan@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Jack Hobbs

Jack Hobbs

Sivilarkitekt
T: 91823272
jack@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Joann Rexen Busk

Joann Rexen Busk

Arealplanlegger
T: 45131419
joann@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Iver Eide Hansen

Iver Eide Hansen

Administrativ assistent
T: 48257702
iver@trollvegg.no

Les mer