Menyknapp

Trollvegg Interiørarkitektur holder til i Kristiansand, men har kunder spredt utover landet. Våre konsulenter har erfaring med blant annet bolighus, idrettsbygg, restauranter og studiesteder. Vi har et stødig team av interiørarkitekter som hjelper hverandre, for å oppnå våre kunders ønsker og behov. 

«Som interiørarkitekt har vi muligheten til å påvirke ulike miljøer, den menneskelige atferd og helse i form av god design og gjennomtenkte løsninger. Sansene våres påvirkes av det vi ser, hører, lukter og føler. Ved å bruke naturen som inspirasjonskilde både når det kommer til utforming, farge, materialbruk og belysning har vi muligheten til å skape gode miljøer som er inkluderende, inspirerende og ikke minst bærekraftige. Naturen gir oss både energi, ro og trygghet, noe som vi ønsker å formidle i våres prosjekter.»

Som kvalifisert interiørarkitekt har vi følgende ansvar:


Eksempelprosjekter interiørarkitektur:

Se flere av våre prosjekter her!


Hvordan jobber våre interiørarkitekter?

Behovsanalyse og konsept

I første fase foretar vi oss en behovsanalyse og utvikler forslag til konsept - En overordnet idé for atmosfære og identitet.

De beste prosjektene oppnår vi ved tett samarbeid med kunden tidlig i prosessen. Ved å bruke god tid i konseptfasen får man et solid designkonsept som man videreutvikler til praktiske og fleksible løsninger tilrettelagt kundens nåværende og fremtidige behov. Med utgangspunkt i konkrete behov og visjoner gjør vi som interiørarkitekter en analyse av dagens situasjon og de behovene som skal tilfredstilles. Brukerprosesser og aktivt samarbeid med brukere bidrar til en omforent forståelse av brukernes behov og byggets fysiske rammer. I større og mer krevende omstillingsprosjekter og byggeprosjekter kan dette også innebære workshops med brukere for å sikre at alle får mulighet til aktiv deltakelse i prosessen. Ved å komme tidlig inn i prosessen kan man også gi god veiledning rundt hva som er løsbart og lønnsomt ihht. byggeforskrifter. Vi kan følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen og andre myndigheter. Ved å være åpne, transparente og ærlige skaper man et godt samarbeid og hjelper kunden å ta de rette valgene.

  

Planløsning, materialer og overflater

Smarte planløsninger innebører løsninger som ivaretar behovene samtidig som det bidrar til en ønsket atmosfære i rommene. I den videre prosessen arbeider vi med

  

Gjennomføring og bygging

Interiørarkitektene utarbeider overflatebeskrivelser, romskjema, belysningsbeskrivelse, detaljtegninger og beskrivelse av bygningsmessige arbeider og fast innredning. Våre tegninger og beskrivelser brukes for anbudsinnhenting og videreutvikles i tett dialog med utførende håndverkere. En god og tillitsfull dialog er sentralt i utførelsesfasen og sikrer et godt sluttresultat.

  

Innkjøp av inventar

Vi bidrar med kostnadsberegninger for fast og løst inventar, og utarbeidelse av målrettede kravspesifikasjoner av inventar til offentlige anskaffelser og for anbudsutsendelse i større innredningsprosjekter. Ved vurdering av tilbud legger vi vekt på kvalitet, brukbarhet, miljø, gjenbruk og levetid for å sikre at kunden får de riktige produktene og den beste opplevelsen brukfasen.

  

Bilde av Interiørarkitektur

Marlene Nordgaard Brandsdal

Interiørarkitekt MNIL & partner
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Interiørarkitektur

Kristina Dybedal

Interiørarkitekt
T: 412 47 456
kristina@trollvegg.no

Les mer

Følg oss gjerne på instagram!