Menyknapp

Ansatte

Bilde av Una Nadarevic

Una kom til oss med master i arkitektur fra Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Der har hun utforsket arkitekturen i møte med flere av samfunnets største utfordringer som; mennesker på flukt om-/gjenbruk av bygningsmaterialer og klimaendringer. I hennes masteroppgave har hun fordypet seg i metoder for hvordan teknologi kan brukes for å minimere restprodukter i byggebransjen. Vi i Trollvegg er glade for å ha fått Una med på laget vårt og er sikre på at hun vil bidra positivt her på kontoret.

Una Nadarevic

Sivilarkitekt
T: 902 04 155
una@trollvegg.no

Bilde av Michael Befus

Mike ble uteksaminert fra NTNU i 2005, med spesialisering i komplekse bygg. Han har erfaring fra offentlige prosjekter og med store bygg som skole, omsorgsbolig, idrettsbygg, kontorbygg, leilighetsbygg og mindre boligprosjekter. Mike fungerer godt i store samarbeidsgrupper, og kjennetegnes av sitt gode humør og offensive og optimistiske grunnholdning.

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder / Partner
T: 975 14 886
mike@trollvegg.no

Bilde av Tamas Erdelyi

Tamas ble uteksaminert i 2000 med bachelor og i 2003 med master i arkitektur på St. Istvan Universitet i Budapest. Den siste utdanningen er gjennomført med arkitekt praktisering. Utdanningen har fokus på design og arkitektur i komplekse offentlige bygninger. Han har over 20 års arkitekt erfaring hvorav mesteparten er fra Norge i diverse type prosjekter fra små til større skala, fra enkle til komplekse prosjekter innen boliger, helse, omsorg og offentlig bygninger. Resten av erfaringen er fra Ungarn med tilsvarende prosjekter. Tamas er opptatt av arkitektur som er nyansert, og som stammer fra, og/ eller reagerer på omgivelser; moden, godt gjennomtenkt, bærekraftig og funksjonelt, samtidig spennende og inspirerende. På en eller annen måte er alt relatert til alt og derfor det er mulig å hente inspirasjon fra ethvert fenomen rundt i verden. Han liker stadig å utforske ny spennende områder som arkitekt så vel som individ.

Tamas Erdelyi

Sivilarkitekt MNAL
T: 908 34 339
tamas@trollvegg.no

Bilde av Anne Severinsen

Anne ble utdannet som sivilingeniør i Urban Design i Arkitektur og Design i 2020 ved Aalborg Universitet. Der tilegnet hun seg kompetanse som skal sikre fremtidens byer med integrerte designløsninger for bydesign, mobilitet og regnvannshåndtering. Tidligere har Anne arbeidet med både danske og internasjonale prosjekter innenfor landskapsarkitektur og byutvikling i stor og liten skala. Hun tror på at de største kvaliteter er der hvor tolkningen av tidsånden er med på å forme fremtidens arkitektur og byrom. Rollen som planlegger og urban designer er viktig da en skal designe langsiktige løsninger med en visjonær for å kunne sikre og utvikle byrom, steder og landskap.

Anne Severinsen

Byplanlegger / Urban designer
T: 904 28 408
anne@trollvegg.no

Bilde av Benjamin Gustavsen

Benjamin ble uteksaminert på fagskolen med teknisk design på Noroff i 2016. Han har fra tidligere svennebrev som tømrer i 2013. Han har bred erfaring ved bruk av digitale teknologier innen 3D-modulering og visualisering og god praktisk og teoretisk sans. Benjamin er opptatt av funksjonell arkitektur som gir samspill med de naturlige omgivelsene.

Benjamin Gustavsen

Teknisk tegner
T: 906 38 193
benjamin@trollvegg.no

Bilde av Adi Dukic

Adi ble uteksaminert med mastergrad i Urban Design - Urban Arkitektur fra Aalborg Universitet i 2020. Fra masterutdannelsen har han tilegnet seg kompetanse innenfor design og forbedring av byområder med fokus på romlige kvaliteter. Adi er særlig interessert i hvordan vi kan skape bedre byer gjennom gode byrom og sunne bomiljøer. Målet hans er at prosjektene som blir utarbeidet i fremtiden skal utgjøre en forskjell, skape relasjoner og danne grunnlaget for gode opplevelser der mennesket alltid står i fokus. Han har i tillegg bred erfaring i bruk av digitale teknologier, 3D-modellering og visualisering.

Adi Dukic

Byplanlegger / Urban designer
T: 452 62 344
adi@trollvegg.no

Bilde av Marlene Nordgård Brandsdal

Marlene har BA(Hons) i interiøraritektur fra Griffith College i Dublin og ble uteksaminert i 2010. Hun har tidligere jobbet som praktikant i ZINC Interiørarkitekter i Oslo og med byggesak og søknadstegninger for Kristiansand Byggrådgivning AS. Som interiørarkitekt påvirker hun den menneskelige atferd og aktivitet i form av god design og smarte løsninger. Hun liker at konseptet har et budskap, og at det passer inn i sine omgivelser. Marlene er opptatt av en tett dialog med kunden, og hun har vilje til å være nytenkende både når det kommer til funksjonalitet, design og miljø.

Marlene Nordgård Brandsdal

Interiørarkitekt / Partner
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Bilde av Kristina Dybedal

Kristina Dybedal

Interiørarkitekt, Studio IN
T: 412 47 456
kristina@trollvegg.no

Bilde av Ane Nordby Falkenhaug

Ane ble uteksaminert fra NTNU våren 2018. Gjennom masterkurs og masteroppgave fordypet hun seg i bolig, bygningsvern og transformasjon. Fra sin praksisperiode hos Paal Malde i Grimstad har hun videre erfaring med transformasjon og ulike boligprosjekter. Ane er opptatt av arkitektur som spiller på lag med omgivelsene. Arkitektur der mennesker og omgivelser former hverandre, og samspillet mellom det eksisterende og det som tilføres.

Ane Nordby Falkenhaug

Master i arkitektur MNAL / Partner
T: 993 72 329
ane@trollvegg.no

Bilde av Alf Petter Mollestad

Alf Petter Mollestad ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole på Ås i 2003 (nå; Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU) med mastergrad i by- og regionplanlegging. Hans arbeidserfaring er fra arkitektkontor, rådgivende ingeniørfirma og kommuner. Alf Petter har erfaring med prosessledelse og utarbeidelse av reguleringsplaner, samt utarbeidelse av skisseprosjekt for bebyggelse. Han har solid erfaring fra prosjektledelse av større reguleringsplaner med fokus på gjennomføring. Han har god erfaring med formelle prosesser og kontakt med berørte parter og offentlige myndigheter. Alf Petter kjennetegnes ved sitt gode humør og er opptatt av forutsigbare prosesser og det å kunne identifisere gjennomførbare løsninger – fra idé til vedtatt plan. Han er løsningsorientert og kreativ person. Når vi nå utvikler regionen i en urban retning er Alf Petter samtidig også opptatt av at vi skal ivareta og utvikle de mindre stedene og bygdene som utfyller de urbane områdene i vår region.

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Lise Amalie Henriksen Grure

Lise er deltidsansatt som administrasjonsmedarbeider i Trollvegg og går på masterstudiet International Business ved UIA når hun ikke er i Trollvegg. Hun har oppgaver som håndtering av henvendelser, fakturering og forefallende oppgaver på kontoret. Hennes interesse og kunnskap for det økonomisk-administrative fagområdet tilfører kontoret vårt struktur og systematikk, og Lise er til stor hjelp i en kaotisk hverdag for prosjektlederne på kontoret.

Lise Amalie Henriksen Grure

Administrasjonsmedarbeider
T: 953 09 799
lise@trollvegg.no

Bilde av Boris Petrovski

Boris har mastergrad i Arkitektur og Urban Design fra Novi Sad Universitet i Serbia. Han ble uteksaminert i 2006 med hovedfokus på arkitektur og urbanisme samt interiør- og landskapsutforming. Han har erfaring fra prosjektering av offentlige og private byggeprosjekter i tillegg til interiørarkitektur og by- og arealplanlegging. Boris har erfaring som prosjektleder i Hellas og Serbia og har også jobbet for det rusisske markedet. Han har bred erfaring i bruk av digitale teknologier, 3D-modellering og visualisering. I utformingen tar han hensyn til historiske og menneskelige faktorer i tillegg til omgivelsene.

Boris Petrovski

Master i arkitektur MNAL / Partner
T: 451 12 562
boris@trollvegg.no

Bilde av Kathrine Hesthag

Kathrine ble uteksaminert fra Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås i 2011 med mastergrad i by- og regionplanlegging. Hun har fem års erfaring som arealplanlegger i Kristiansand kommune og har god erfaring med planprosessen og til behandling av reguleringsplaner. Hennes spesialfelt er fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder. Hun kjennetegnes av å være imøtekommende og løsningsorientert med fokus på en god dialog mellom utbyggere, konsulenter, offentlige myndigheter og berørte parter. Kathrine er opptatt av å skape godt bomiljø og gode uteområder og for henne er det viktig at mennesket alltid er i fokus i planleggingen.

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Torstein Vehusheia

Torstein ble uteksaminert fra NTNU i 2004, med spesialisering i by- og regionsplanlegging. Han har erfaring med overordnet planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling, reguleringsplaner, skoler, barnehager, næringslokaler, leilighetsbygg og mindre bolig- og hytteprosjekter. Han har også jobbet med bygningsvern og offentlig forvaltning; som arkitektfaglig rådgiver ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Fylkeskommune. Torstein er opptatt av arkitekturens dypere mening, der de fysiske omgivelsenes viktigste oppgave er å prege oss som mennesker på en positiv måte.

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL / Partner
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

Bilde av Mathias Tvedt

Mathias Tvedt

Sivilarkitekt MNAL
T: 970 29 797
mathias@trollvegg.no