Menyknapp

Vi former bygningene våre - og de former oss!

Gode byggverk er stedstilpassede, funksjonelle og tåler tidens tann. Trollvegg tegner bygninger i alle skalaer - fra de helt små tilbygg til store komplekse bygninger. Prosess og samskaping er essensielt fordi det gode utgangspunktet er den lokale visjonen, kunnskapen og viljen.

Stedsanalyse og volumstudie

I den tidlige fasen i et prosjekt kan vi gjøre ulike undersøkelser som sikrer at prosjektet tilpasses sted og situasjon på best mulig måte. De beste undersøkelsene gjøres med en befaring til stedet, men vi benytter oss også av kart, illustrasjoner og tekst. Gjennom mulighets- og volumstudier får vi testet hva som er den beste strategien for å oppnå ønsket program og areal uten at det reduserer eksisterende kvaliteter.

Arkitekturprosjektering

Vi har mange års erfaring med et stort utvalg av ulike prosjekttyper og programmer, alt fra mindre prosjekter til større komplekse bygg. Vi har ledende kompetanse innen idrettsbygg på Sørlandet, og har også erfaring med vern, skoler, barnehager, kulturbygg, næringsbygg og større boligkomplekser. Det tette samarbeidet vi har med vår planavdeling og interiøravdeling gjør at vi jobber både med de store grepene og de små detaljene.

Detaljering og beskrivelse

Vi ønsker å følge prosjektene våre hele veien, fra første idé til bygget står ferdig i sin endelige form. Det er slik vi sikrer at kvalitetene ivaretas hele veien. For å sørge for at de gode idéene ikke blir borte i oversettelsen fra skisseprosjekt til ferdig bygg er det viktig med en god beskrivelse og detaljerte tegninger. Vi lager alt fra enkle beskrivelser av materialer og overflater for boliger og hytter, til detaljerte funksjonsbeskrivelser for komplekse bygg og offentlig anskaffelse. Vi detaljerer gjerne byggene våre selv, slik at det skapes sammenheng mellom konsept, form, materialitet og detaljering.

Søknad og prosjektstyring

Vi tar prosjektet gjennom søknadsprosessen, og sikrer god dialog med kommune og offentlige instanser. Videre følger vi gjerne opp med entreprenør i forbindelse med innhenting av pris, og koordinerer med tekniske fag gjennom detaljeringsfase og på byggeplass. Vi ønsker å være til stede gjennom alle faser og sikre at alle involverte snakker godt sammen, slik at kvaliteten og forutsigbarheten til prosjektet og prosessen sikres fra første strek til ferdigattest.

Se flere av våre prosjekter her!


Bilde av Arkitektur

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL & daglig leder
T: 975 14 886
mike@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL & grunnlegger
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Ane Nordby Falkenhaug

Master i arkitektur MNAL & partner
ane@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Boris Petrovski

Master i arkitektur MNAL & partner
T: 451 12 562
boris@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Tamas Erdelyi

Sivilarkitekt MNAL
T: 90834339
tamas@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Mathias Tvedt

Sivilarkitekt MNAL
T: 970 29 797
mathias@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Stefan Hunziker

Sivilarkitekt MNAL
T: 468 50 565
stefan@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Una Nadarevic

Sivilarkitekt
T: 902 04 155
una@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Benjamin Gustavsen

Teknisk tegner
T: 906 38 193
benjamin@trollvegg.no

Les mer
Bilde av Arkitektur

Jack Hobbs

Sivilarkitekt
T: 91823272
jack@trollvegg.no

Les mer