Menyknapp

Urbanisering av sjøfronten i Kristiansund

FASE: REGULERINGSPLAN/ SKISSEPROSJEKT UNDER ARBEID
HVOR: NORDHOLMEN, KRISTIANSUND
ARKITEKT: TROLLVEGG
RÅDGIVER: SIVILARKITEKT MNAL ARILD LAUVLAND
OPPDRAGSGIVER: SYMA INVEST AS
TYPE: REGULERINGSARBEID / SKISSEPROSJEKT

Nordholmen ligger eksponert i havnebassenget like utenfor Kristiansund sentrum, tett opptil kai-/ bryggeanlegget på Gomalandet. Oppgaven bestod i å regulere holmen med tilliggende område, som i dag består av gamle industribygninger, til båthavn, bolig- og næringsformål. På holmen har ønsket vært å legge til rette for bebyggelse med moderne formspråk og lett uttrykk. På fastlandet legges det til rette for bebyggelse med tradisjonell karakter, slik at eksisterende bebyggelsesstruktur styrkes. Et mål har vært å styrke allmenhetens tilgang til området. På Nordholmen etableres det en gangvei rund øya og et sentralt offentlig plassrom med gode sol- og utsiktsforhold.

  
Forrige prosjekt Neste prosjekt