Menyknapp

Mulighetsstudie Bredalsholmen

OPPFØRT: UNDER UTVIKLING
HVOR: BREDALSHOLMEN
ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPDRAGSGIVER: VEST-ADGER FYLKESKOMMUNE
TYPE: MULIGHETSSTUDIE/ BYPLAN

Kristiansand kommune skal samlokalisere sine renseanlegg til et annlegg på Odderøya. Området på Bredalsholmen som idag inneholder et renseannlegg kan dermed frigjøres for ny bruk. Det jobbes med strategier for hvordan bygningen og dette attraktive området på Bredalsholmen på en best mulig måte kan bidra positivt for byen framover. Båtforbindelse til Kvadraturen blir vurdert for gjøre området mer tilgjengelig. Det kan bli aktuelt både med funksjoner knyttet inne turisme, formidling, skolefunksjoner og friluftsaktiviteter. Vest-Agder fylkeskommune vurderer å etablere et nytt maritimt skole/kompetansesenter her. Sørlandets Maritime Videregående Skole har vurdert å flytte både skole og skip til Bredalsholmen, og Kvadraturen Videregående Skole har også vist interesse for å legge noe av sin undervisning ut til holmen. Det kan også være aktuelt å samlokalisere rederidriften av Fullriggeren Sørlandet, Skoleskipet Sjøkurs, Damskipet Hestmanden og Fyrforsyningsskipet Gamle Oksøy. Vi er foreløpig i prosess med å samkjøre de ulike brukernes ønsker for en best mulig helhetlig løsning.

Forrige prosjekt Neste prosjekt