Menyknapp

Nodeland stasjon - Utomhusplan

KOMMUNE: SOGNDAL

HVOR: STASJONSOMRÅDET

KUNDE: SWECO

TYPE: UTOMHUSPLAN

ÅR: 2021

I 2019 utarbeidet Trollvegg en utomhusplan for Nodeland Stasjon i Sogndalen. Oppdraget inkluderte togstasjonens utearealer, landskapsutforming, parkering, vei, gangforbindelser, universell utforming og sykkelparkering.

Den eksisterende perrongen hadde et flott uttrykk. hvor målet var å gjenbruke de samme materialene og elementene for å få en fin helhet. Trollvegg tilførte nye elementer som steinheller, synlig dekkbark, ny type lyktestolpe og ny type benk. De øvrige materialene og elementene fantes allerede i området.

Det nye stasjonsbygget rommer kafe, frisør, kontorarbeidsplasser og annen næring. Det var viktig å skape et uteområde som kommuniserer med formål på innsiden av bygget. Stasjonsområdet fungerer som viktig knutepunkt for både togreisende, bilister, gående, syklende, og ikke minst som oppholdsområde for næringsvirksomheten i stasjonsbygget.

Nodeland stasjon gjennomgår et estetisk løft for hele stasjonsområdet hvor både bygg og uterom harmonerer god sammen.

large
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt