Menyknapp

Kystbymodellen

HVOR: KRISTIANSAND
ARKITEKT: TROLLVEGG
TYPE: BYPLAN

Kristiansand kommune har de siste 10-årene utviklet seg raskt, med stor utvidelse av suburbane områder; ensidige bilbaserte boligområder og handels- og kontoretablering utenfor bydelene. Den regionale planstrategien (ATP-planen) går ut på at Kristiansand og de andre Agderbyene skal vokse videre på samme måte ved å etablere ny bebyggelse langs stamveiene. Det mangler en strategi og visjon for en bærekraftig samfunnsutvikling, og resultatet er en stadig mer utflytende by med store trafikale utfordringer og fravær av stedskvaliteter. Her har vi sett på en alternativ strategi for utvikling. Vi har laget en framtidsvisjon der etablering av urbane, sjønære bystrukturer i Randesund og Vågsbygd vil bidra til å gi de fleste innbyggerne i kommunen nærhet til alle samfunnsfunksjoner. På denne måten blir det mulig for de fleste å leve hverdagslivet uten bilavhengighet. Denne alternative byplanstrategien for Kristiansand kaller vi for Kystbymodellen.

Vi har senere generert idéene, og laget en plan for utvikling av flere kommuner i Agder, og gitt navnet Nærhetsmodellen.


  

large
large
large
staaende
staaende
staaende
staaende
staaende
staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt