Menyknapp

Sørskauen - regulering

HVOR: SØRSKAUEN, KRISTIANSAND KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: PRIVATE GRUNNEIERE
TYPE: REGULERINGSPLAN
FASE: UNDER UTVIKLING

Privat detaljregulering av rundt 260 nye boenheter i Kristiansand kommune. Dette er en spennende plan med variert bebyggelse og flotte tur- og rekreasjonsområder. For Trollvegg var det viktig å bevare mange av de gode kvalitetene i området, som for eksempel en flott eikeskog og kulturminner. Terrenget er krevende og Trollvegg har benyttet 3D-modellereing i planarbeidet for å sikre riktig massebalanse, gode solforhold og for å minimere inngrep i terrenget. 3D-modellen gir også kommunens administrasjon, politikerne og oppdragsgiver muligheten til å se planen og konsekvenser av planen, slik at beslutningsgrunnlaget blir optimalt.

 Link til Google maps
large
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt