Menyknapp

Parkeringsanlegg under Torget

HVOR: TORGET, KRISTIANSAND KOMMUNE
ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: VEIDEKKE / TORVPARKERING AS
TYPE: DETALJPROSJEKTERING

Sommeren 2017 får Kristiansand et maksimalt brukervennlig p-hus både med hensyn til fysisk utforming og drift. Prosjektet er et tett samarbeid med byggherre, Statens vegvesen, Kristiansand kommune og Kristiansand parkeringsselskap. Parkeringshuset bygges for handlende og andre som bruker forretnings-, restaurant- og tjenestetilbudene i Kvadraturen og anlegget vil bidra til å styrke Kristiansand sin historiske bykjerne i forhold til Sørlandsparken. Ny teknisk plan og utomhusplan mot Kristiansand kommune er utarbeidet. Yttervegger består av stålspunt som er presset ned i sand for å hindre støy og rystelser på omkringliggende verneverdige bygninger. Etter stålspunt er satt, støpes dragere og dekke som en spennarmert konstruksjon. Parkeringshuset har fire oppganger der tre går inn i eksisterende bebyggelse. Parkeringsanlegget er søylefritt med bredde på parkeringsplasser satt til 2,6 meter. Frihøyde er 2,5 meter. Det skal tas hensyn til lang levetid, høy slitasje og vedlikehold.

Kostnad ca. 245 MNOK ekskl. mva
450 parkeringsplasser
10.000 m2 med møbleringsplan og nytt torv
7.000 m2 med stålspunt, 5.000 m2 med hulldekker,  6.000 m2 med bunnplate av betong

small
staaende
small
small
small
staaende
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt