Menyknapp

Mulighetsstudie - Hegni

Trollvegg har sammen med vår samarbeidspartner Tone Straume i Prosjekthuset laget et mulighetsstudie for Hegni, like sør for Hovden sentrum. Området anses å være selve inngangsporten til Hovden. Mulighetsstudien er et resultat av en felles idedugnad fra innbyggere, hyttefolk, næringsliv, barn- og unge, reiseliv, kommune og fylkeskommunen, som bidro med gode innspill og bidratt til interessante diskusjoner. I utviklingen av området har det vært fokus på å bygge videre på Hovden som helårsdestinasjon, både for innbyggere og turister. Vi har prioriert aktiviteter og tiltak som ikke utkonkurrerer dagens tilbud på Hovden, og som supplerer det Hovden i dag. Det ble lagt vekt på å legge til rette for funksjoner som kan generere selvinntekt og som kan styrke turistdestinasjonen spesielt sommerstid. Vi valgte ut 4 fokusområder for utviklingen av området:

BYGGESKIKK - AKTIVITET - HELÅRSDESTINASJON - KULTURARV

Vi gleder oss til å se hvordan Hegni utvikler seg fremover!

small
small
large
large
large
large
large
large
large
large
large
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt