Menyknapp

Mulighetsstudie - Byrom Flekkefjord

KOMMUNE: FLEKKEFJORD

HVOR: SENTRUM

KUNDE: FLEKKEFJORD KOMMUNE

TYPE: MULIGHETSSTUDIE 

ÅR: 2018 

Trollvegg bisto Flekkefjord kommune med på å se på hvilket potensiale de ulike byrommene i Flekkefjord sentrum, med fokus på at hvert av byrommene skal få en tydeligere definisjon, samtidig som flere av ideene kan ha midlertidig bruk og kreve minimalt med investeringer. Det var fokus på hvordan befolkningen og turister kan oppleve byen på en positiv måte og se det med nye øyer. Vi ønsket å skape en rød tråd gjennom hele byen med fokus på å lede folk gjennom byrommene som har hver sin karakter, og der trygghet, estetikk og økt bruk er det overordnede målet.

large
large
large
large
large
large
large
large
large
large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt