Menyknapp

Moseid Bakeri og Konditori AS - Detaljregulering

HVOR: MOSBY, KRISTIANSAND

KUNDE: MOSEID BAKERI OG KONDITORI AS

TYPE: DETALJREGULERING

ÅR: 2022

Grunneier og forslagsstiller Moseid bakeri og konditori AS har drevet bakeri på Mosby siden 1950 og er nå klar til å videreutvikle bedriften med nye effektive lokaler. Utviklingen skal ikke bare være positivt for bakeriet i seg selv, men målet er at bakeriet også blir et treffsted for lokalbefolkningen og forbipasserende på Mosby. Det er derfor blitt lagt ned mye arbeid med konseptet om å fremheve det historiske uttrykket tilknyttet historiske elementer på Mosby og det tradisjonelle håndverksbakeriet.

Hensikten med planen er å erstatte eksisterende bakeri med nytt produksjonslokale og gjenskape det opprinnelige Torridalstunet som var en del av våningshuset som ligger på tomta. Konseptet bygger på ideen om å gi tomta nytt liv, samtidig som man tar vare på den historiske identiteten til bakeryrket og våningshuset. Det er tatt utgangspunkt i å bevare våningshuset og bygge opp låven som hørte til. Her blir utsalget, mens det blir sitteplasser i det gamle huset og utenfor i tunet.

Visjonen er at Moseid bakeri forblir et lokalt håndverksbakeri med sin tilhørighet på Mosby. Dette planarbeidet styrker deres fremtidige muligheter for å overleve den tøffe konkurransen i bakeribransjen med stadig større industribakeri.


Planens innhold:

Dagens bygningsmasse rives, med unntak av det verneverdige våningshuset.

Torridalstunet foreslås rekonstruert, og skal huse bakeriutsalg og kafe. Tunet mot sør vil være uterom hvor det kan være uteservering.

Det etableres et produksjonsbygg mot nord, som er vist i en høy etasje med kjeller på ca. 750 m2. Dette skal inneholde kjøl, frys, lefsebakeri, konditori, lokaler for ansatte og steinovnsbakeri med mer. Nybygget skal legge til rette for ca. 40 ansatte.

Planforslaget er prinsipielt i samsvar med kommuneplanens overordnede arealstrategi. Her står det bl.a.: «Utvikle senterområdene til inkluderende steder, med variert boligtilbud, møteplasser, handel og tjenester.

large
  

Plan og bygg mener det er nødvendig at våningshuset bevares mest mulig originalt. Derimot mener vi at hvis låven og mellombygget er en stilkopi, ville dette gitt et inntrykk av at disse er opprinnelige, noe som ikke er ønskelig. En ren stilkopi vil heller ikke passe med funksjonen bakeriutsalg/kafé som krever mer dagslysinnslipp. Torridalstunet får en historisk lesbarhet ved at dette forholder seg til opprinnelig form. Torridalstunet tilpasses til ny bruk ved glassflater i låve og i mellombygg. Dette er en minimal kontrast som gir det nye Torridalstunet en historisk lesbarhet. Det er også nødvendig for å på en god måte kunne fungere som salgslokale og kafe.

large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt