Menyknapp

Hølleheia


Trollvegg ble engasjert for å se på muligheten for å endre reguleringsplanen fra 1 boligtomt til 2 boligtomter på Hølleheia i Søgne. Tomten har flott utsikt over Høllen, men den ligger også eksponert i terrenget og landskapsestetiske hensyn var et viktig tema. Gjeldende reguleringsplan var lite hensiktsmessig i forhold til å kunne utnytte høydeforskjellene på tomta.

En fortetting på en slik tomt krever lokale tilpasninger for å gi godt resultat. Det ble utarbeidet en volumstudie for å se på ulike utbyggingsalternativer og tåleevne. Naboer ble involvert i prosessen for tidlig å ivareta deres interesser. Tomta grenser også til et flott kulturmiljø med små gamle hus. Det var fokus på å trekke boligene inn mot Hølleheia for å redusere eksponering og begrense terrenginngrep mest mulig. Endringene i planen har gitt en bedre utnyttelse av tomta med boliger som får fantastiske kvaliteter.

staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt