Menyknapp

Hegni - Inngangsporten til Hovden

Trollvegg sammen med Prosjekthuset, vant konkurransen om å utarbeide en mulighetsstudie for Hegni på Hovden, Bykle kommune.

Hegni er selve inngangsporten til Hovden og området har stort potensial for videre utvikling. Mulighetsstudien har fokus på å prioritere aktiviteter og tiltak som ikke utkonkurrerer dagen tilbud på Hovden, og som på best mulig måte supplerer det hovden i dag kan tilby sine innbyggere og turister. Dette bidrar til å styrke Hovden som helårsdestinasjon, og som videre styrker driftsgrunnlaget til flere aktører. Mulighetsstudien baserer seg på fire fokusområder; Lokal byggeskikk, Friluftsliv og aktiviteter, Helårsdestinasjon og Historie / kulturarv.

Gjennom god medvirkningsprosess med lokale aktører, ungdom, velforeninger, m.fl. kom det frem mange spennende ideer og innspill.

Vi gleder oss til å se hvordan Hegni utvikler seg i tiden fremover!

staaende
small
small
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt