Menyknapp

Evjevegen

Endring av reguleringsplan

På et område nord for Evje sentrum ligger det en ubebygd tomt med utbyggingspotensial. Gjeldende regulersplan var gammel og hadde en utydelig tomtestruktur som ikke tar høyde for dagens byggemåte og levemåte.

Trollvegg jobbet derfor med en volumstudie for å se på hvordan tomta kan utvikles på en mer hensiktsmessig måte som er mer i tråd med dagens utbyggingsmønster.  Da tomta ligger like ved Evje kirke har det vært fokus på å etablere en bebyggelse som underordner seg omgivelsene og landskapsrommet som ligger rundt kirka.

Prosessen resulterte i 8 nye eneboliger samlet i en lun boligstruktur. Den nye reguleringsplanen legger til rette for en ny lekeplass som også vil komme nabolaget til gode. Boligene skal oppføres i en etasje. Prosjektet vil være et supplement til eksisterende boligtyper på Evje, som i dag består av en stor andel store eneboligtomter eller leiligheter nært sentrum.  

large
large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt