Menyknapp

The new Miles2Smiles Centre

HVOR: KAMPALA, UGANDA
ARKITEKT: KAROLINE HOV LARSEN OG SHARMINI JEYATHARAN I REGI AV TROLLVEGG
BYGGHERRE: MILES TO SMILES. NON PROFIT ORGANISATION
ENTREPRENØR: DELVIS SELVBYGGERPROSJEKT. HOVEDENTREPRENØR ER ENNÅ IKKE VALGT
TYPE: SKOLE- OG OPPVEKSTSENTER

Skisseprosjektet og forprosjekt ble utført som masterprosjekt i sivilingeniør-studiet i Arkitektur ved Aalborg universitet, i regi av Trollvegg arkitektstudio for Strømmestiftelsen

Det nye senteret for The Miles2Smiles Foundation skal bygges i Kampala, og skal fungere som et kombinert barne- og oppvekstsenter og samfunnssenter for lokalbefolkningen i slumområdet i Kalerwe. Her får barna et trygt sted å være på dagtid. På kveldstid vil senteret tilby lokaler for  undervisning i mikrofinans for lokalbefolkningen, som del av Strømmestiftelsens ”hjelp til selvhjelp”-program. Barna får grunnleggende opplæring i tall og bokstaver som gir dem et bedre utgangspunkt for å lykkes på skolen. For mange av barna er dette den eneste skolegangen de får og derfor Miles2Smiles er ekstremt viktig for disse barna.

Prosjektet har et sterkt fokus på bæredyktighet, både for miljø og sosiale ringvirkninger. Ved å introdusere nytolkninger av lokale byggeteknikker og materialer, – kombinert med enkle bæredyktige løsninger for å skape bedre bygninger med et sunnere inneklima, håper vi at lokalbefolkningen kan lære av prosjektet og bringe kunnskapen videre. Ved å for eksempel gjenbruke gamle bildekk og glassflasker som elementer i bygningsdesignet, – som alt fra veggoppbygging til møbler og lekeapparater -, kan vi gjøre lokalbefolkningen bevisst på mulighetene gjenbruk representerer.

Uttalelse fra Strømme Stiftelsen v/Egil Mongstad

Dette er et spennende samarbeid som betyr mye for Strømmestiftelsen, men ikke minst for barna i Miles 2 Smiles.  Trollvegg har lenge vært en samarbeidspartner med oss, og dette er et godt eksempel på hvordan slike samarbeid kan fungere.

Dette handler om å gjøre hverdagen mer forutsigbar for våre samarbeidspartnere i Miles 2 Smiles, som nå slipper å være urolige for leieforhold når de får sitt eget bygg. Men aller viktigst er det at barna vil få det mye bedre, forholdene blir bedre og det vil være plass til flere barn noe som vil bety svært mye for mange familier i slummen i Kampala, sier medierådgiver Egil Mongstad i Strømmestiftelsen. Han oppfordrer gjerne andre bedrifter og næringsliv å ta kontakt dersom dette er noe de ønsker å være med på.

 

Prosjektblogg: http://www.project1uganda.blogspot.no/

Forrige prosjekt Neste prosjekt