Menyknapp

Oddeskogen barnehage

OPPFØRT: 2012
HVOR: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
ARKITEKT, DETALJPROSJEKTERING OG OPPFØLGING: TROLLVEGG
ARKITEKT, SKISSEPROSJEKT: RAMBØLL
OPPDRAGSGIVER: BETONMAST, BYGGMESTER ASLE THORSEN
TYPE: BARNEHAGE

Oddeskogen barnehage er en stor og omfattende barnehage med plass til ca 90 barn. Nettoarealet vil omfatte et totalt areal på ca 1280m2, hvor barnehagen er delt i «Store» og «Lille» siden. Dette gjelder også utearealene, slik at barnene i alle aldre kan mestre noen av uteaktivitetene. Den store kompakte bygningen deles opp av gjennomgående lysgårder, og består av repeterende saltaksformer.

Forrige prosjekt Neste prosjekt