Menyknapp

Myrå barnehage og ressurssenter

HVOR: RANDABERG SENTRUM

ARKITEKT FORPROSJEKT: TROLLVEGG  DETALJPROSJEKT: ARKIPARTNER

OPPDRAGSGIVER:  RANDABERG KOMMUNE

TYPE: BARNEHAGE OG RESSURSSENTER

TOTALT AREAL: ca 2600 m2 BTA.

Prosjektet består av en 6-avdelings barnehage og et ressurssenter for barn med spesielle behov. Det komplekse programmet for både barnehage og ressurssenter (inkludert fullverdig storkjøkken og midlertidige boliger) ble dekomponert til mindre volumer sammensatt med en felles takkonstruksjon. Dette muliggjorde at prosjektet kunne utføres i limtre og bindingsverk.

De to bygningene består av i alt 9 definerte trevolumer, som knyttes sammen av mellombygg i glass. En utkraget takflate binder sammen de ulike treboksene. Sentralt i både barnehagen og ressurssenteret ligger et allrom, som er byggenes hjerter. Disse rommene får lysinnslipp fra taket, og utsyn mellom treboksene. Utvendig materiale er gyldent, oljet treverk i cedertre.. Det er i tillegg valgt 9 ulike farger som går igjen på vinduer, dører og møblering.

Prosjektet hadde fokus på trygge og skjermede uteområder for barn og sårbare grupper, samt et integrert uteområde i lokalsamfunnet. Uteområdet revegeteres med store lauvtrær, og byggene underordner seg og danner kontrast til de høyreise trærene med sin tydelige horisontalitet. Uteområdet skal utformes minst mulig kultivert. Det er steder som «Skogholtet», «lysningen», «stien» og «bålplassen» som skal dyrkes, og det velges vegetasjon, møblering og lekeapparater som underbygger dette natur-uttrykket.

large
small
staaende
small
large
small
small
small
small
large
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt