Menyknapp

Oddeskogen barnehage

OPPFØRT: 2012
HVOR: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
ARKITEKT, DETALJPROSJEKTERING OG OPPFØLGING: TROLLVEGG
ARKITEKT, SKISSEPROSJEKT: RAMBØLL
OPPDRAGSGIVER: BETONMAST, BYGGMESTER ASLE THORSEN
TYPE: BARNEHAGE

Oddeskogen barnehage er en stor og omfattende barnehage med plass til ca 90 barn. Nettoarealet vil omfatte et totalt areal på ca 1280m2, hvor barnehagen er delt i «Store» og «Lille» siden. Dette gjelder også utearealene, slik at barnene i alle aldre kan mestre noen av uteaktivitetene. Den store kompakte bygningen deles opp av gjennomgående lysgårder, og består av repeterende saltaksformer.

small
small
large
large
staaende
small
staaende
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt