Menyknapp

Mulighetsstudie på Hunsøya

HVOR: HUNSØYA, VENNESLA KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE / VENNESLA KOMMUNE / HUNSØYA NÆRINGSPARK
TYPE: ANALYSEOPPGAVE / MULIGHETSSTUDIE

FASE: UNDER UTVIKLING

Hunsfos papir- og cellulosefabrikk ble stiftet i 1886 og har hatt stor betydning for sysselsetting og utvikling av lokalsamfunnet i Vennesla. På 50- tallet var det 1200 av Venneslas 5000 innbyggere som livnærte seg av arbeid på fabrikken. Fabrikken stengte for siste gang dørene høsten 2011, og området er i ferd med å transformeres. Trollvegg har sett på hvordan området kan knyttes sammen med det eksisterende sentrum i Vennesla, og på hvordan en gang-, sykkel- og kollektivgate kan bli selve livsnerven gjennom det som vil bli fremtidens Vennesla sentrum. Den kan knytte næring, bolig, historie og uteareal sammen i bygda. Hunsøya vil på sikt bli underlagt et transporthierarki som setter fotgjengere først og personbiltrafikken sist. Dette vil bidra til trivelige byrom som er attraktive for bedrifter, turister, næringsliv og innbyggere.

Planfilosofi
Trollvegg har en grunnleggende filosofi for planlegging som skaper bærekraftige samfunn og mener Hunsøya bør utvikles etter disse prinsippene

  • Høy tetthet
  • Funksjonsmiks
  • Stor variasjon i boligtyper
small
small
large
small
staaende
small
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt