Menyknapp

Mulighetsstudie - Odderøya museumshavn, Kristiansand

HVOR: KRISTIANSAND KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
OPPPDRAGSGIVER: VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
TYPE: MULIGHETSSTUDIE

Plast ble fra 1950-tallet lansert som et nytt og spennende materiale til båtproduksjon. Markedet var modent for små og etter hvert større fritidsbåter, og en rekke plastbåtfabrikker dukket opp. Agder ble et av kjerneområdene for denne produksjonen, med fabrikker som produserte båter både til det voksende markedet i Norge og ikke minst til eksport. Vest-Agder-museet startet i 2010 arbeidet med å dokumentere og formidle deler av denne nære historien. Blant annet er tanken at Odderøya Museumshavn skal være en arena hvor noe av dette kan formidles.

Trollvegg har i mulighetsstudie sett på hvordan man i større grad kan aktivisere havna gjennom arkitektur og design for å tiltrekke seg flere folk til museet. Mulighetsstudie tar for seg hvordan integrere utemiljøet opp mot museet og få frem historien rundt bygging av plastbåter. Et viktig moment var å skape et område som er åpent for allmennheten, samt formidling av historien til et bredt publikum.

small
small
staaende
small
small
large
small
small
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt